Otevřený dopis akademickému senátu Univerzity Karlovy


My, níže podepsaní, studenti a studentky, absolventi a absolventky, zaměstnanci a zaměstnankyně, členky a členové akademické obce,
se obracíme na senátory a senátorky Akademického senátu Univerzity Karlovy s naléhavou výzvou. Již delší dobu sledujeme se znepokojením kroky rektora Tomáše Zimy v čele univerzity, z nichž partnerství se společností Home Credit, uzavřené za netransparentních a pro univerzitu značně problematických podmínek, a následně rychle vypovězené pod tlakem akademické veřejnosti, je jen jednou z kapitol jednání rektora UK, kterým dle našeho názoru poškozuje dobré jméno a zájmy nejstarší a nejslavnější české univerzity. Můžeme se jen domnívat, že tak činí zejména pro vlastní osobní prospěch, nikoliv pro prospěch univerzity a rozvoj poznání na ní i v české společnosti jako celku.

Z poslední doby je možné jmenovat problematické kroky:
1) Uzavření partnerství se společností Home Credit International, a.s. bez projednání s Akademickým senátem UK a bez úvahy nad možnými reputačními dopady uzavření partnerství se společnosti, která doposud nezákonně vymáhá exekuce na základě neplatných rozhodčích doložek, jak konstatoval i Ústavní soud. Proti uzavření partnerství se ohradila v několika iniciativách akademická obec i široká veřejnost.
2) Nepřiměřený zásah do nezávislosti etické komise na Filozofické fakultě UK v souvislosti s plagiátorstvím profesora Martina Kováře, který byl v té době prorektorem. Tomáš Zima si nechal vypracovat vlastní posudky od odborníků s osobními vazbami na profesora Kováře, které jeho plagiátorství popírají, a vyvinul tak nestandardním způsobem jednání nátlak na etickou komisi FF UK, která případ v té době projednávala. Na základě rozsáhlého multidisciplinárního šetření dospěla následně k závěru, že profesor Kovář se plagiátorství dopustil.
3) Bagatelizace problému neetických a predátorských publikací na Univerzitě Karlově, které rovněž znamenají pro univerzitu jako takovou reputační problém, a to v případě děkanky FSV Alice Němcové Tejkalové. Rektor Tomáš Zima v reakci na otevřený dopis akademiků nejen z České republiky, ale i ze zahraničí téma zlehčoval a odmítl se jím dále zabývat.
4) Netransparentní vazby univerzity na orgány Čínské lidové republiky. Konkrétně se jedná o netransparentní financování Česko-čínského centra UK a jednostranné prezentace zájmů čínského státu na půdě univerzity. Ze zahraničních příkladů přitom víme, že podobná centra se stávají nástrojem prosazování vlivu Čínské lidové republiky v dané zemi. Čínská lidová republika je navíc zemí, která na svém území uplatňuje tvrdé potlačování akademických svobod.

Obracíme se na Vás, členy a členky Akademického senátu Univerzity Karlovy, s požadavkem na odvolání rektora Tomáše Zimy. Domníváme se totiž, že svým jednáním často popírá základní hodnoty, na kterých by měla univerzita stát a které by měla nejen na své půdě, ale i ve společnosti jako celku hájit.

V etickém kodexu univerzity samotné se píše: „Univerzita Karlova si je proto vědoma, že je nezbytně zapotřebí, aby jednání osob, jež jsou s ní spojeny, zrcadlilo úsilí o autentické dobro, neboť jenom tak lze dosáhnout toho, aby byla šířena pravda a aby se jasněji skvělo její světlo, v němž spočívá blaho lidského rodu.“

Vyzýváme Vás, abyste v sobě našli odvahu umožnit univerzitě se ubírat novým směrem, pod vedením nového rektora či rektorky.

Zaměstnanci, studenti, absolventi UK - přidejte svůj podpis:

Jméno a příjmení:
Profese:
Fakulta:
Email:
Odesláním podpisu k otevřenému dopisu udělujete souhlas uketicka, aby zpracovávala uvedené osobní údaje za účelem informování o činnosti pomocí e-mailu. Vaše údaje budou uchovávány po dobu 3 let do 25. 11. 2022 na zabezpečeném počítači webhostingu INTERNET CZ, a.s. Pokud máte nějaké dotazy, připomínky nebo chcete svůj souhlas s uchováváním osobních údajů zrušit, napište nám na email michael.komm@uketicka.cz nebo michaela.trtikova@uketicka.cz.


Signatáři

1. Jitka Vilímová docent / PřF UK
2. David Hořák docent, ekolog / PřF UK
3. Karel Nováček profesor, absolvent UK / FF UK
4. Radim Jiroušek profesor / absolvent MFF
5. Michal Kocvara profesor / absolvent MFF UK
6. Anna Housková profesorka / FF UK
7. Martin Nečaský docent / MFF UK
8. Jan Starý VŠ profesor / ÚJOP
9. Mirjam Friedová VŠ pedagog / FF UK
10. Andreas Ortmann prof/senior researcher / CERGE-EI, now UNSW
11. Robert Šámal doc. informatika / MFF UK
12. Lucie Pultrová klasická filoložka, docentka / FF UK
13. Tereza Stockelová docentka / FHS UK
14. Pavel Škaloud docent / PřF UK
15. Jan Čermák filolog, profesor / FF UK
16. Oldřich Semerák docent / MFF
17. Alexandr Nemec profesor / 3. LF UK
18. Jan Pelikán profesor / FF UK
19. Lucie Juřičková docentka / PřF UK
20. František Krahulec, Prof. botanik / PřF, absolvent, Botanický ústav AV ČR
21. Petr Kuneš Docent / PřF UK
22. Václav Cvrček docent / FF UK
23. Jan Trlifaj prof., matematik / MFF UK
24. Linda Nedbalová docentka / PřF UK
25. Vít Janeček režisér, producent, VŠ učitel / FF UK / absolvent
26. Marek Omelka doc. matematika / MFF UK
27. Karel Kleisner docent / PřF UK
28. Milena Svobodová docent / PrF UK
29. Zuzana Münzbergová docent / PřF UK
30. Vladimir Soucek profesor / MFF UK
31. Lukáš Zádrapa docent / FF UK
32. Petr Pyšek profesor / PřF UK & Botanický ústav AV ČR
33. David Vokrouhlický profesor / MFF UK
34. Petr Tůma profesor / MFF UK
35. Lukáš Kratochvíl profesor / PřF UK
36. Tomáš Fischer profesor / Přírodovědecká fakulta
37. Ondřej Koukol docent / PřF UK
38. Tomáš Albrecht profesor / PřF UK
39. Jaroslav Flegr profesor / Přírodovědecká F
40. Jiří Reif docent / PřF UK
41. Yvonne Němcová docent / PřF UK
42. Filip Karfík profesor / UniFr
43. Lenka Karfíková profesorka / ETF UK
44. Tomáš Herben profesor / Př F UK
45. Tomáš Glanc profesor / UZH
46. Petr Kubín profesor / KTF UK
47. Jiří Rákosník absolvent / MFF UK
48. Vladimír Just profesor / FF UK
49. Karel Prach profesor / Přírodovědecká JčU
50. Lukáš Smolej lékař, docent / LF UK Hradec Králové
51. Olga Lomová profesorka / FF UK
52. Petr Štěpnička profesor / PřF UK
53. Tomáš Skopal profesor / MFF UK
54. Jiří Šedý docent anatomie / LF UPOL, Olomouc
55. Petr Chvosta profesor / MFF UK
56. Viktor Žárský biolog / Přírodovědecká
57. Arnošt Komárek docent / MFF UK
58. Jiří Schindler profesor / 3.LF
59. Petr Kulhánek profesor, absolvent / FEL ČVUT
60. Vladimír Petkevič doc., matematický lingvista / FF UK
61. František Duška docent / 2 LF UK
62. Martin Putna literární historik / FHS
63. Lukáš Linek vědec SOU AVČR / docent na FF UK
64. Vojtěch Abraham odborný asistent / PřF UK
65. Alžběta Ambrožová Studentka / FF UK
66. Kristina Andělová doktorandka / FFUK
67. Jan Andrle absolvent / FF UK
68. Jiří Andrs student / FF UK
69. Jiří Anger doktorand / FF UK
70. Lucie Arendacká studentka / PF UK
71. Jan Arlt Student / FSV UK
72. Vojtěch Aschenbrenner Externí vyučující / MFF UK
73. Jiří Astr Absolvent, student / 3 LF UK
74. Barbora Augstenová Studentka / PřF UK
75. Sarka Augustinova absolventka / PrF UK
76. Pavel Augustinský Absolvent / MFF UK
77. Martin Babička absolvent / FF UK
78. Vlastimil Babka absolvent / MFF UK
79. Helena Badalcová Lékárnice / FaF UK
80. Vojtěch Badalec student / FF UK
81. Martin Bachura absolvent / PřF FF
82. Ján Bakyta akademický pracovník / FF UK
83. Daniela Balážková / 2.LF
84. Michal Balcar doktorand / ETF UK
85. Filip Baldík student / 2. LF UK
86. Jiří Bálek absolvent / PřF UK
87. Pavel Baloun doktorand / FHS UK
88. Ondřej Baloun Student / FF UK
89. Daniel Baránek absolvent, historik ŽMP / FF UK
90. David Bareš historik umění / FF UK
91. Lucie Barešová Student / FHS UK
92. Pavlína Barillová Studentka / FF
93. Sarka Bartikova Materska dovolena / FHS UK
94. Tomáš Bartl Absolvent a zaměstnanec / MFF UK
95. Anežka Bartlová absolventka / redaktorka akademického periodika / FF UK
96. Viktorie Bartušková student / FSV UK
97. Vojtěch Basl IT / absolvent HTF UK
98. Petra Alžběta Baslová dluhová poradkyně / HTF
99. Tereza Baudišová Sociální pracovnice / ETF
100. Vilém Bauer student / PF UK
101. Jaromír Baxa pedagog a věd. pracovník / FSV UK
102. Jan Bazant klasická archeologie / FF
103. Martin Bazil klasický filolog, odborný asistent / FF UK
104. Vojtěch Bažant doktorand / FF UK
105. Olga Bažantová absolventka / FF UK
106. Nikola Bečanová studentka / FF UK
107. Daniel Bečvář student / Přf UK
108. Hana Bednářová doktorandka / FF UK
109. Zuzanna Bedřichová Absolventka FFUK /
110. Filip Běhal absolvent / FF UK
111. Kateřina Bělehrádková studentka / FF UK
112. Eliška Belinová studentka / Filozofická
113. Michal Bělka absolvent / FSV UK
114. Aleš Benda Učitel / Pedagogická
115. Daniel Benda doktorand / PřF UK
116. Marie Bendová doktorandka / 3 LF UK
117. Miroslav Beneš absolvent / MFF UK
118. Ladislav Beneš student / FF UK
119. Dominika Benešová studentka / FF UK
120. Hana Benešovská historička umění / absolventka FF UK / FF UK
121. Michael Beníšek odborný asistent / FF UK
122. Jaromír Beránek absolvent, politik / PF UK
123. Justýna Beránková Absolventka / PedF UK
124. Petr Berger Student / PF UK
125. Klára Bergerová student / FSV UK
126. Vojtěch Berka student / 2LF UK
127. Karel Berka absolvent / PřF UK
128. Beata Berníková Studentka / KTF UK
129. Milan Berta absolvent / MFF UK
130. Helena Bestová Absolventka / PřF UK
131. Radek Bezvoda biolog / PřF
132. Jan Bičovský lingvista / FF
133. Jan Bierhanzl odborný asistent / FHS UK
134. Matěj Bílý historik (ÚSTR) / FF UK (absolvent)
135. Martin Bláha Student / FSV
136. Jan Blahůt vědecký pracovník / PřF
137. Hana Blažková doktorandka / FF UK
138. Petr Blecha absolvent / KTF UK
139. Jakub Blecha student / FHS UK
140. Denisa Blechová student / HF UK
141. Jan Blechta matematik (TU Chemnitz) / absolvent MFF UK
142. Tomáš Blümel Ústřední knihovna UK /
143. Richard Boček student / 2. lékařská fakulta UK
144. Radim Bohacek vedecky pracovnik / CERGE UK
145. Jana Bohatá doktorandka / 1. LF UK
146. Eliška Bohdalková doktorandka / PřF UK
147. Mario Böhme absolvent / KTF UK
148. Ludmila Böhmová doktorandka / FHS UK
149. Marek Boňko Student / FSV UK
150. Tomáš Borolič Student / Přf
151. Lukáš Borovička absolvent / FF UK
152. Marianna Borůvková absolventka / FF UK
153. Anna Boučková studentka / FF UK
154. František Bouda kurátor Národní muzeum / Přírodovedecká
155. Martin Boukal doktorand / KTF
156. Dagmar Brechlerová odb. as. ČVUT / absolventka MFF UK
157. Jindrich Brejcha absolvent/biolog / PřF UK
158. Monika Brenišínová akademická pracovnice / SIAS FF UK
159. Christina De Brito Studentka / PřF UK
160. Anna Brixová absolventka / FF UK
161. Vojtěch Brlík student / PrF UK
162. Marie Brojáč student / 1. LF UK
163. Luděk Brouček lektor / ÚJOP / UK
164. Věra Brožová lit. historička / PedF UK
165. Hana Brzobohatá student / PřF
166. Helena Březinová odborná asistentka / FF UK
167. Kristýna Bubeníková doktorand / PřF UK
168. Marie Bučková Absolventka / FSV
169. Jiří Bulan absolvent / FSV UK
170. Lubomír Bulej docent / MFF UK
171. Marie Bulínová Absolventka / PřF UK
172. Alena Buljatová učitelka / PedF UK
173. Jiří Buriánek absolvent / fhs
174. Karolína Tamara Buřičová Student / PřF UK
175. Viktorie Bušková student / FF UK
176. Tereza Butková studentka / FSV
177. Ondřej Camfrla Student / MFF UK
178. Marek Canek Absolvent / FSV UK
179. Michal Cáp doktorand / FF UK
180. Adam Cepník student / PřF UK
181. Matej Cíbik vědecký pracovník / FF UK
182. Adam Cironis student / FF UK
183. Jakub Císař Učitel / PedF UK
184. Lily Císařovská lektorka / FHS UK
185. Tereza Ciupková Studentka / PF UK
186. Iveta Coufalová historička, absolventka / externí vyučující FF UK
187. Anna Cranfordová studentka / FF UK
188. Miroslav Crha student / PF UK
189. Ondřej Crhák Doktorand / FF UK
190. Adéla Čadková studentka / FF UK
191. Bohumil Čáp odborář / FF UK
192. Jakub Čapek VŠ pedagog / FFUK
193. Karel Čapka absolvent mediálních studií / FSV
194. Kateřina Čapková historička - ÚSD AV ČR / externí vyučující FF UK
195. Kateřina Časarová studentka / FF UK
196. Martin Čech absolvent / MFF UK
197. Jakub Čech student / PF UK
198. Anežka Čechová studentka / FHS
199. Jan Čejka Student / FF UK
200. Katarína Čekovská student / PřF UK
201. Heda Čepelová absolventka / FHS
202. Matěj Čermák Student / FF UK
203. Jan Čermák Student / FF UK
204. Klára Čermáková student / PedF UK
205. Monika Čermáková lékařka / 2.LF
206. Erika Čermáková studentka / FF UK
207. Jitka Černá Studentka / FF
208. Kateřina Černá Studentka / FHS
209. David Černík Absolvent / FSV UK
210. Jan Karel Černý student / FF UK
211. Robert Černý zoolog / Přírodovědecká
212. Dora Čertnerová doktorandka / PřF UK
213. Jan Červenka odborný asistent / filozofická
214. Jakub Červený Student / PŘF UK
215. Lukáš Lev Červinka doktorand / PF UK
216. Martin Čihák student / FF UK
217. Kateřina Čiháková učitelka / absolventka PřF UK
218. Ivana Čihánková psycholožka / FF UK, PřF UK
219. Markéta Čihařová absolventka / FF UK
220. Klára Čížková absolventka / FSV/FHS UK
221. Filip Čižmář Student / MFF
222. Jan Čuda botanik / PřF UK, absolvent
223. Michal Daněk biolog - UEB AV ČR / PřF UK - absolvent
224. Petra Daňhelová absolventka / FF
225. Valentina Dani doktorandka / FF UK
226. Klára Daňková doktorandka / PřF UK
227. Jan Dařílek Student / Fakulta sociálních věd
228. Laura Delgado vytvarnice / PřF UK
229. Ivo Denemark Projektový Manažer inovací / FF UK
230. Viktor Derka Doktorand / PF UK
231. Jan Dienstbier odborný asistent / FHS UK
232. Huyen My Dinh student / FHS
233. Tomáš Dittrich účetní / FF UK
234. Šimon Dlhopolček student / FFUK
235. Jana Dlouhá věd. pracovnice / COŽP UK
236. Renáta Doanová Absolventka / FF UK
237. Jiří Dobeš Student / FSV UK
238. Šárka Dohnalová student / FF UK
239. Jarmila Dohnalová lékařka / FVL UK
240. Adam Doksanský student / FSV UK
241. Ladislava Dolanová lektorka / FF UK
242. Jan Doležal student / PF UK
243. Lucie Doležalová medievistka / FF a FHS UK
244. Anna Donovalová Doktorandka / PedF UK
245. Michal Ďorď student / FF UK
246. Jan Dostál Student / FSV UK
247. Mark Dostalík doktorand / MFF
248. Josefina Dostálová Student / PF UK
249. Pavla Doubková absolventka / PřF UK
250. Jakub Drbohlav konzultant / absolvent FF UK
251. Anna Drbohlavová student / FHS UK
252. Ondřej Drobil student / FF UK, FSV UK
253. Pavel Dubec odborný asistent / FF UK
254. Jan Dubský Student / MFF
255. Vlasta Dufková absolventka, překladatelka / FF UK
256. Anna Duchková absolventka / FF UK
257. Jana Dukátová studentka / FF UK
258. Anna Pospěch Durnová politoložka / FSV UK
259. Dominik Ďurovec student / HTF UK
260. Ondřej Dušek odborný asistent / MFF UK
261. Ondřej Dušek student / MFF UK
262. Lucie Dušková odborný asistent / FF UK
263. Filip Dvorak Absolvent / Přf UK
264. Veronika Dvorská studentka / FF UK
265. Lukáš Dvořáček doktorand, student / PřF UK, FF UK
266. Jan Dvořák absolvent, překladatel / FF UK
267. Michal Dvořák absolvent / FSV UK
268. Klára Dvořáková absolventka / FSV UK
269. Žaneta Dvořáková vědecká pracovnice / ÚJČ AV ČR
270. Alžběta Dyčková Student / FF UK
271. Eduard Eck student / FF UK
272. Kryštof Eckhardt Student / PedF UK
273. Kryštof Eder student / FF UK
274. Martina Adamová Eicher učitelka / Filosofická
275. Rút Ní Eithir studentka / PřF
276. Alexandra Eliášová studentka / PF UK
277. Viktor Elšík odborný asistent / FF UK
278. Sára Englišová student / FF UK
279. Lukáš Eršil absolvent / PřF UK
280. Pavel Fabini absolvent / FFUK
281. Regina Faltýnová lektorka / FSV UK
282. Matyáš Fendrych biolog / PřF
283. Tomáš Fér botanik / PřF UK
284. Hana Ferklová absolvent / FaF UK
285. Jakub Fiala lektor / FF UK
286. Vojtěch Fiala student / PřF UK
287. Prokop Fialka Student / FF
288. Alena Andrlová Fidlerová odborná asistentka / FF UK
289. Michaela Fikejzová Studentka / FHS UK
290. Dominik Filip Student / FHS UK
291. Jan Filip student / FHS
292. Klára Filipová Student / Filozofická
293. Johana Filipová student / FHS
294. Helena Filipová absolvent / FF UK
295. Gabriela Filipovičová student / PF UK
296. Ema Fischerová studentka / PřF UK
297. Sylva Fischerová odb. asistentka / FF UK
298. Anna Fišerová studentka / FF UK
299. Matěj Fixl doktorand / FHS
300. Jan Flašar doktorand / PřF UK
301. Radka Fléglová studentka / FF UK
302. Petr Fleischmann lékař / LF UK HK
303. Alice Flemrová Odborný asistent / FFUK
304. David Fojtík Student / FF UK
305. Jan Folke absolvent, zubní lékař / LF UK v Hradci Králové
306. Matěj Forejt student / FF UK
307. Pavlína Foretková absolventka / FHS UK
308. Aneta Formanová Studentka / FF UK
309. Tadeáš Fořt Novinář / FSV
310. Jakub Fořt student / FF UK
311. Pavel Franc IT manažer / MFF UK
312. Veronika Francová věd. pracovnice / PedF
313. Radka Francová studentka / FF UK
314. Pavla Francová vědecký pracovník / 1LF UK
315. Robert Fraňek absolvent / FSV UK
316. Filip Frantál student / FF UK
317. Tereza Freidingerová věd. pracovnice, absolventka / FSV, PřF UK
318. Barbora Fremlová student / FFUK
319. David Frič absolvent / PřF UK
320. Michaela Fridrichová lektorka chemie / PřF UK
321. Vladimír Fuksa Absolvent / FF
322. Kateřina Fuksová doktorandka / FHS UK
323. Zoltán Füssy postdoktorand / PřF UK
324. Vít Gaďurek student / MFF UK
325. Kateřina Gajdošová doktorandka / FF UK
326. Elen Galstyan absolvent/student / FSV
327. Ondřej Galuška lektor / FFUK
328. Kristína Gavulová studentka / 3.LF UK
329. Jan Gebert Historik / FF UK
330. Lucie Gillová doktorandka / FF UK
331. Zuzana Glatzová studentka / FF UK
332. Vjačeslav Glazov student / FF UK
333. Anna Glogarová Studentka / FF UK
334. Matěj Goláň student / FF UK
335. Miroslav Goljan Research Scientist / MFF UK
336. Martin Goll Bývalý student / FF UK
337. Šárka Grauová filoložka, odborná asistentka / FF UK
338. Magdalena Grecová studentka / FF UK
339. Justina Grecová Studentka / FF UK
340. Silvia Gregorova Učitelka / FF UK
341. Markéta Grešová Absolventka / PřF UK
342. Jarmila Grimmová absolventka / FF UK
343. Michal Grňo student / MFF UK
344. Miroslav Grznár doktorand / FF UK
345. Kristýna Hádková student / FTVS
346. Jiří Hadrava zoolog, doktorand / PřF UK
347. Markéta Haiklová doktorandka / FF UK
348. Richard Hajdučík Student / PFUK
349. Jiří Hájek student / FHS UK
350. Jakub Hajič absolvent / MFF UK
351. Lenka Hajnová studentka / FF UK
352. Markéta Hajská Vědecký pracovník / FF UK
353. Jan Haken student / FF UK
354. Adriana Haljaková studentka / FSV UK
355. Jan Hamáček absolvent, programátor / MFF UK
356. Kristina Hamplová Studentka / FF UK
357. Matěj Hána student / PF UK
358. Adéla Hanišová student / 2. LF UK
359. Ondřej Hanus korektor/překladatel / FF UK
360. Jan Hanuš odborný asistent / MFF
361. Milan Hanyš odborný asistent / FHS
362. Tomáš Hanzal doktorand / FF UK
363. Veronika Hanzalová Studentka / Filozofická
364. Tomáš Harcuba Student / FF UK
365. Kateřina Hasalová studentka / FF UK
366. Jiří Hasman odborný asistent / PřF UK
367. Ingrid Hašková studentka / KTFUK
368. Tomáš Haškovec student / 2. lékařská fakulta
369. Filip Hausknecht student / FF
370. Jan Havelka student / FF UK
371. Ing. Markéta Havelková student / Přírodovědecká
372. Tereza Havelková doktorandka / FFUK
373. Radka Havlíčková pedagožka VŠ / PedF UK
374. Josef Havránek Student / FFUK
375. Eliška Havrdová studentka / 1. LF UK
376. Jana Hejdánková absolventka / PřF UK
377. Petra Hejduková studentka / FIlosofická fakulta
378. Václav Hejhal absolvent / MFF UK
379. Eva Hejzlarová Odborná asistentka / FSV UK
380. Daniel Helmich Student,OSVČ / FSV
381. Jiří Helmich absolvent / MFF UK
382. Laura Henderson věd. pracovnice / COŽP UK
383. Jan Henyš vědecký pracovník / FF UK
384. Dominika Herianová student / FF UK
385. Jan Hermann absolvent / PřF & MFF UK
386. Josef Heřmánek Absolvent / FF UK
387. Marie Heřmanová antropoložka / FHS UK
388. David Heyrovský odborný asistent / MFF UK
389. Andrea Hisemová studentka / FHS UK
390. Michal Hladík fotograf / 2. lékařská fakulta
391. Jan Hladký matematik / MFF UK
392. Vojtěch Hladký odborný asistent / PřF UK
393. Anna Hlavackova absolventka / Fakulta socialnich ved
394. Jan Hlaváč Student / FSV
395. Jakub Hlaváček absolvent / MFF UK
396. Anna Zindulková Hlaváčková absolventka / FF UK
397. Kristýna Hlavačková studentka / PřF UK
398. Jana Hlaváčová Doktorand / PřF UK
399. Miloš Hlávka absolvent, programátor / MFF UK
400. Lenka Hlávková muzikoložka, odb. asistentka / FF UK
401. Tomáš Hnyk překladatel / FF UK
402. Marie Hodinářová absolventka / FF UK
403. Karolina Hola Studentka / PedF UK
404. Pavel Holásek absolvent / PřF UK
405. Karolina Holasová Student / FF UK
406. Jiří Holba Buddholog / Absolvent a bývalý vyučující na FF UK
407. Josef Holeček Absolvent / FF UK
408. Radek Holodňák doktorand, člen AS FHS UK / FHS UK
409. Michal Holub VŠ učitel / 1. LF UK
410. Kristýna Horáčková Bývalá studentka porodní asistence / LF UK
411. Karolína Horáčková studentka / FHS UK
412. Jitka Horáčková ekoložka / PřF UK
413. Agáta Horáčková doktorandka / PřF UK
414. Jan Horák student, vývojář / MFF UK
415. Patrik Horák absolvent, student / FF UK
416. Dominik Horák student / PřF UK
417. Eva Horčičková botanik, absolvent / PřF UK
418. Aneta Horejšová advokátní koncipient / PF UK
419. Eva Horelova EU / statni sprava / FSV UK - absolventka 2003
420. Josef Horváth Student / Filozofická fakulta
421. Jan Horyna Student, sociální pracovník / ETF UK
422. Michal Hořejší doktorand / FF UK
423. Marie Hospodková lékařka / 1.LF UK
424. Jakub Hošek historik / FF UK
425. Anežka Hošková absolvent / PedF
426. Barbora Hourová absolventka / FF UK
427. Tereza Houšková student / FF UK
428. Nela Houšková student / FF UK
429. Kristýna Howse absolventka / FHS UK
430. Jakub Hradečný student / PřF
431. Agáta Hrdličková studentka a senátorka / FHS UK
432. Pavel Hrdý Student / PF UK
433. Ivan Hrdý biolog / PřF UK
434. Lucie Hromková doktorandka / FHS
435. Jakub Hronek Student / Filozofická
436. Jan Hrudka odborný asistent patologie / 3. lékařská fakulta
437. David Hruška doktorand (Uni. Leipzig) / MFF UK
438. Petr Hruška absolvent / MFF UK
439. Karolína Hrušková Studentka / FF UK
440. Vít Hubka odborný asistent / PřF UK
441. Hana Hubová Student / PŘF UK
442. Kateřina Hudáčová studentka / FF UK
443. Ondřej Hudeček absolvent / FHS UK
444. Martin Hůla Vědecký pracovník / PřF UK
445. Eliška Hůlová Studentka / PF UK
446. Filip Huněk doktorand / FSV UK
447. Kristýna Husťáková Studentka / FHS
448. Hana Hušková absolventka / PřF UK
449. Adam Hutňan Student / 2. LF
450. Ema Chaloupecká doktorandka / PřF UK
451. Helena Chalupová doktorandka / FF UK/PedF UK
452. Anna Chalupová studentka / FF UK
453. Radka Chapin Psychoterapeut / FF
454. Anežka Charvátová vyučující / FFUK
455. Kateřina Chmelíčková lékařka / 1.LF UK
456. Hana Chorvátová absolvent / FF Uk
457. Jan Chromý odborný asistent / FF UK
458. Kristina Chvalová studentka / FF UK
459. Vašek Chvátal matematik / MFF UK
460. Stela Chvojková studentka / FFUK
461. Radim Chyba absolvent / FF / UK
462. Mgr. Johana Chylíková Vědecká pracovnice SOU AV ČR / FSV UK
463. David Chytil student / PF UK
464. Jiří Chytrý student / FF UK
465. Richard Ivánek student / MFF UK
466. Julie Jägerová absolvent / FF UK
467. Jana Jáchimová absolventka / MFF UK
468. Karolína Jáchymová Studentka / FHS UK
469. Nikola Jajcay postdoktorand TU Berlin / absolvent MFF
470. Tomáš Janáček absolvent / FSV
471. Petra Jančíková zaměstnanec ZO / Filizofická fakulta
472. Marián Jančovič doktorand / PřF
473. Barbora Jančulová Studentka / FHS UK
474. Marek Jandák doktorand / FF UK
475. Jakub Janik Student / FF UK
476. Veronika Janíková absolventka / Filosofická fakulta
477. Václav Janoščík absolvent, odborný asistent / FF UK / AVU / UMPRUM
478. Hynek Janoušek učitel, překladatel, doktorand / FFUK
479. Zdeněk Janovský botanik / Přírodovědecká
480. Petr Janšta odborný asistent / PřF UK
481. Vanda Janštová Odborný asistent / PřF
482. Jiří Jareš novinář / žurnalistiky
483. Kristina Jarošová studentka / FF UK
484. Veronika Jařabová absolventka / FF UK
485. Miro Jašurek absolvent / FHS UK, FSV UK
486. Jonáš Jauernig student / FTVS
487. Jakub Jauernig doktorand / FF UK
488. Lenka Jehchová student / Filozofická
489. Tomáš Jelínek vědecký pracovník / FF UK
490. Tomáš Jelínek Student / 2. lékařská fakulta
491. Tereza Jenčová Studentka / 2.lékařská fakulta
492. Pavla Jenková absolventka / FHS, ETF
493. Julie Jeřábková Absolventka / FHS
494. Jakub Jetmar student / FF UK
495. Kateřina Ježková na mateřské dovolené / PřF
496. Filip Jirouš student / FFUK
497. Martin Jirsa student / PRF UK
498. Kateřina Jirsová absolventka, zaměstnankyně / FHS
499. Marie Jiřičková studentka / FF UK
500. Jacques Joseph absolvent, vědecký pracovník / Přírodovědecká Fakulta
501. Valerija Judina studentka, archivářka / FF
502. Tereza Juhászová doktorandka / FSV UK
503. Lenka Jungmannová literární vědkyně / Filosofická
504. Alžběta Jurčová absolventka, studentka / FF UK
505. David Jurnečka doktorand / Přírodovědecká
506. Filip Kábrt absolvent / MFF UK
507. Lucie Kačmarová botanik / PřF UK
508. Alexandr Kadavy absolvent / PedF UK
509. Adéla Kadeřábková Student / FF UK
510. Šimon Kadeřávek Student / PedF UK/FSV UK
511. Ivan Kafka administrativní pracovník / FF UK
512. Sofie Kaiprová studentka / PedF UK
513. Ida Kaiserová absolventka / FSV UK
514. František Kalenda doktorand / FHS
515. Kateřina Kalinová lékařka, absolventka / 2. LF UK
516. Kristýna Kamarádová studentka / FHS UK
517. Veronika Kamenická absolventka / FF UK, PedF UK
518. Anna Kampová studentka / PřF
519. Vojtěch Kaněra student / 2 LF
520. Josef Kaňka student / FSV UK
521. Jakub Kapičiak doktorand / Filozofická fakulta
522. Karina Kapounová doktorandka / FF
523. Filip Karásek student / PřF
524. Kryštof Karel Student / Fakulta sociálních věd
525. Alexadr Kasal doktorand / FSV UK
526. Jakub Kašpar student / MFF UK
527. Anna Kašparová studentka / 3. LF UK
528. Vít Kazmar překladatel, doktorand / FF UK, FSV UK
529. Marie Kazmarová pedagog, absolvent / ETF UK
530. Dominika Kecsöová student / FFUK
531. Zuzana Kellerová Student / PF UK
532. Denisa Reshef Kera absolvent UK, Marie Curie Research Fellow / University of Salamanca
533. Michaela Kešnerová lékárnice / FaF UK
534. Martin Khoder Student / 2. LF UK
535. Kateřina Kiedrońová studentka / FHS UK
536. Nelli Kim student / FF UK
537. Vojtěch Kinter student / FF UK
538. Tereza Kissová student / 2. LF
539. Alžběta Klatová Assistant Dean / FHS
540. Václav Klepš advokát / Právnická, FSV
541. Justina Kletečková absolvent / FFUK
542. Jakub Klevar student / 1. LF UK
543. Kryštof Klika student / FF
544. Ondřej Klimeš externí vyučující / FF UK
545. Adam Klimeš doktorand / PřF UK
546. Magdaléna Klimešová Evaluátorka / ISS FSV UK
547. Anna Klimešová studentka / PedF UK
548. Hedvika Klímová studentka / FF UK
549. Magdalena Klinecká Absolventka / PedF UK
550. Božena Klodová Biolog / Přf
551. Jan Klouda doktorand / PřF
552. Kateřina Kňapová doktorandka / FF UK
553. Pavlína Knobová doktorand / Přírodovědecká
554. Ondřej Knopp student / MFF UK
555. Matěj Knopp Student / 3. LF UK
556. Ondřej Knor Student / FF UK
557. Ondrej Koci Absolvent / 1.LF
558. Tomáš Kočnar učitel, student / PřF UK
559. Eliška Kodyšová Psycholožka, absolventka postgrad. studia / FF UK
560. Petr Kohout odborný asistent / PřF UK
561. Jiří Karel Kohout lékař, absolvent / 1. LF UK
562. Damián Koch student / FHS UK
563. Anna Kojanová studentka / FHS UK
564. Richard Kokeš absolvent / ISS FSV
565. Iveta Kokyová studentka / FFUK
566. Jakub Koláček doktorand a vědecký pracovník / FF
567. Petr Kolář absolvent / MFF UK
568. Šimon Kolář student PřF UK / PřF UK
569. Petr Kolář doktorand / PřF UK
570. Anna Kolářová absolventka / FF UK
571. Petra Kolínská absolventka / FF UK
572. Ondřej Kolínský Absolvent / FSV UK
573. Jiří Komárek Student / FSV
574. Tomáš Komm právník / Právnická fakulta
575. Michael Komm absolvent / MFF UK
576. Kryštof Komolý student / FF UK
577. Eliška Koňaříková absolvent a vědecký pracovník / PřF UK
578. Jan Konečný Student PhD / Přírodovědecká
579. Tomáš Konečný doktorand / FF
580. Anna - Marie Kopecká studentka / FSV UK
581. Mahulena Kopecká studentka / FSV UK
582. Jakub Kopřiva doktorand / MFF UK
583. Marie Kopřivová VŠ pedagog / FF UK
584. Evelína Koptišová Absolventka / FSV UK
585. Ondřej Korábek ekolog / PřF UK
586. Jiří Kordík student / FSV UK
587. Jiri Kosina absolvent / MFF UK
588. Barbora Kosinová učitelka ZŠ / FF UK
589. Stanislav Kostiha překladatel / FF UK
590. Lukáš Kostínek absolvent, tajemník senátorského klubu Senátu PČR / PF UK
591. Emma Kotasová student / FF UK
592. Lukáš Kotek ekonom / FSV UK
593. Tomáš Koubek vědecký pracovník / Přf UK
594. Alice Koubová vědecká pracovnice / AVČR
595. Šimon Haikl Koukal Student / FF UK
596. Jiří Koukal doktorand / FF UK
597. Jan Koura odborný asistent / FF UK
598. Eliška Koutná doktorandka / PřF
599. Martin Kovacs Student / FHS
600. Jakub Kovařík Student / FHS
601. Kateřina Kovářová student / FF UK, PF UK
602. Pavel Koziol doktorand / PřF UK
603. Irena Kozmanová akademická pracovnice / FF UK
604. Petra Kozojedová Student / PŘ F UK
605. Martina Kracíková Studentka / FHS
606. Barbora Kraftová lektorka a překladatelka / absolventka FF UK
607. Vladimíra Krajcsovicsová studentka / FF UK
608. Tomáš Králík absolvent / FHS UK
609. Milan Krám Absolvent / FSV UK
610. Michaela Krátká studentka / Evangelická teologická fakulta UK
611. Matouš Kratochvíl Student / FF UK
612. Zdeněk Kratochvíl učitel / Přírodovědecká
613. Adéla Kratochvílová Student / FHS UK
614. Michal Kraus student / PřF UK
615. Veronika Krause student / FTVS UK
616. David Krause doktorand / PřF UK
617. Jonáš Kreisinger student / FHS
618. Jan Krejčí student / MFF UK
619. Zuzana Krejčí Studentka / PEDF UK
620. Jakub Krejsa lékař / LFP
621. Vojtěch Kreuz student / PedF UK
622. Linda Kriegerbecková zaměstnanec / 2. LF UK
623. Tomas Kroczek doktorand / PřF UK
624. Matěj Krofta student / FHS UK, FF UK
625. Matouš Krömer doktorand / PřF
626. Pavel Kroupa právník a historik umění / PF UK, FF KU
627. Jaroslava Kroupová historička umění / FF UK
628. Anna-Marie Kroupova studentka / FFUK
629. Jan Krpata Student / PedF
630. Veronika Kršková Student / FF UK
631. Martin Kruliš odborný asistent / MFF UK
632. Pavel Křeček Student / FF UK
633. Václav Křenek Student / FF UK
634. Matěj Křepinský student / FF UK
635. Vlastimil Křišťan doktorand / FF UK
636. Ondřej Kříž student / PF UK
637. Jan Kříž student / MFF UK
638. Matyáš Křížkovský doktorand / FF UK
639. Vilém Kubáč Student, akademický senátor KTF UK / FF, KTF
640. Jan Kubát / FSV
641. Lenka Kubelová absolventka / FF UK
642. Lukáš Kubička odborný asistent / PřF UK
643. Kateřina Kubíková doktorandka / FF UK
644. Kateřina Kubínová historička umění / absolventka FF UK
645. Helena Kučerová ext. vyučující / FF UK
646. Andrea Kučerová Doktorandka / FF UK
647. Vojtěch Kudla student / FF UK
648. Michal Kuchár absolvent / Přírodovědecká
649. Markéta Kuchařová / FFUK
650. Petr Kukal absolvent / PedF UK
651. Adam Kulich student / PřF UK
652. Jan Kuliš student / FSV UK
653. Benjamín Kunc student / FF UK
654. Helena Kunertová studentka / FF UK, FSV UK
655. Lucie Kurusová studentka / filozofická
656. Vladimir Kusbach vědecký pracovník GFÚ AVČR / PřF UK
657. Jakub Kuthan Student / HTF UK
658. Lucie Kuželová studentka / FF UK
659. Jan Kvíz Student / PřF UK
660. Tereza Jiroutová Kynčlová odborná asistentka / FHS
661. Jana Valdrová Kyselová OSVČ / PřF UK
662. Karolína Lahučká doktorandka / FF UK
663. Václav Laifr absolvent / FF UK
664. Zdeněk Lajbner biolog, absolvent / PřF UK
665. Renata Landgráfová akademická pracovnice / FF UK
666. Jan Lata státní zástupce / PF UK
667. Lukas Laube absolvent / FF UK
668. Zuzana Laubeová doktorandka / FF UK
669. Tomáš Lazecký absolvent / FHS UK
670. Michal Láznička akademický pracovník / FF UK
671. Adam Láznička doktorand / 2. LF UK
672. Jan Lebeda Student / FHS UK
673. Dagmar Lendelová student / FF UK
674. Barbora Lepková doktorandka / PřF UK
675. Petra Lewis překladatelka / FHS
676. Miroslav Líbal student a vyučující / PŘF/FSV
677. Anna Libánská studentka / FF
678. Anežka Libánská studentka / FF UK
679. Petra Lien Studentka / FFUK
680. Matej Lieskovský student / MFF UK
681. Barbora Lichancová učitelka / absolvent FF UK
682. Marek Linhart student / FHS UK
683. Alena Linhartová Biolog / Přírodovědecká
684. Marcela Linková věd. pracovnice / SOU AV ČR / absolventka FF UK
685. Pavel Liska student / FF UK
686. Tereza Lišková absolventka, novinářka / FHS UK, FF UK
687. Tereza Lišková Absolvent / FSV UK
688. Ivan Loginov student / PřF UK
689. Štěpán Lohr absolvent / FF UK
690. Josef Lochman doktorand / PřF UK
691. Ester Lomová absolventka / FF UK
692. Johana Lomová absolventka / FF UK
693. Dalibor Lošťák doktorand / FHS UK
694. Petr Louda student / FF UK
695. Jana Segi Lukavská doktorandka / FF UK
696. David Lukeš akademický pracovník / FF UK
697. Lucie Lukešová lingvistka / FF
698. Barbora Lukešová Studentka / PF UK, FSV UK
699. Barbora Luňáková studentka / FF UK
700. Petr Lupac vědecký pracovník / FF UK
701. Milan Lyčka pedagog / FF UK
702. Petr Macek vysokoškolský učitel / KTF UK
703. Martin Macek doktorand / PřF UK
704. Martina Magdová absolvent / FSV UK
705. Jan Mach Vědecký pracovník / Přírodovědecká
706. Petr Mácha absolvent / FSV UK
707. Pavel Machač odborný asistent / FF UK
708. Jan Macháček absolvent / PřF UK, MFF UK
709. Zbyněk Machát doktorand / FF UK
710. Ludmila Červinková Machátová absolventka / FF UK
711. Markéta Machová doktorský student / Pedf UK
712. Eliška Mainclová studentka / Právnická fakulta
713. Anežka Majdáková absolventka / PF UK
714. Martin Majer Vědecký pracovník / PřF UK
715. Alexander Majerík študent / PřF UK
716. Karolina Majerová doktorandka / PřF UK
717. Lucie S. Malá studentka / FF UK
718. Nikola Malečková studentka / FF UK
719. Václav Malina absolvent, student / FSV UK, PF UK
720. Michal Malinský akademický vědecký pracovník / MFF UK
721. Jaromír Mára absolvent / FHS UK
722. Ondrej Marecek Student / MFF UK
723. Matouš Marek Student / PřF UK
724. Bořivoj Marek asistent / FF UK
725. Jan Mareš lékař, absolvent / 3.LF
726. Karol Marhold botanik / Přírodovědecká fakulta UK
727. Veronika Marková student / FF UK / FSV UK
728. Jan Maršálek vědecký pracovník FLÚ AV ČR /
729. Jan Martinec absolvent / PřF UK
730. František Martínek odborný asistent / FF UK
731. Veronika Martínková studentka / PedF UK
732. Tereza Martinovská studentka / FFUK
733. Daniel Marván absolvent / MFF UK
734. Tomáš Mařík absolvent / FF UK
735. Karel Mašek IT / MFF UK
736. Tereza Mašková / PřF
737. Tereza Matějková doktorandka / PřF UK
738. Jakub Matěna student / MFF UK
739. Michaela Matoušková studentka / FF UK
740. Kateřina Matušková student / FF UK
741. Tomáš Matys student / FF UK
742. Jan Matyska Archivář / FF UK
743. Zuzana Maxová student / FF
744. Jakub Mazanec doktorand / FF UK
745. Ondřej Mazura absolvent / HTF UK
746. Dana Měchurová mateřská dovolená / PedF, PřF
747. Dorotea Mejstříková absolventka / FSV UK
748. Štěpán Mejšner Student / HTF
749. Vojtěch Mejzr student / FF UK
750. Ondřej Měkota student / MFF UK
751. Eliška Melicharová Absolvent / FSV
752. Marek Melša Student historie / FF
753. Jiří Melzmuf student / FF UK
754. Michaela Mendelová student / FF
755. Chiara Mengozzi vědecká pracovnice / FF UK
756. Jakub Merc absolvent / FSV UK
757. Kristýna Merthová absolventka / FF UK
758. Vojtěch Měřička Manažer / HTF UK
759. Vladimír Míč Vědecko výzkumný pracovník / FI MUNI
760. Klára Míčková překladatelka / absolventka FF UK
761. Lucie Michálková Psycholožka / Pedagogická fakulta
762. Michael Mikat doktorand / PřF UK
763. Rachel Mikos překladatelka / FF
764. Peter Mikula doktorand / PřF UK
765. Julie Mikulová Student / HTF UK
766. Vojtěch Miler Student / FF UK
767. Michal Miler lékař / absolvent 1.LF UK
768. Jiří Milička Vědecký pracovník / FF UK
769. Sean Mark Miller překladatel / FSV/FHS UK
770. Martin Minařík biolog, absolvent / PřF
771. Rudolf Minka student / FF UK
772. Veronika Mistrová lektorka / FSV UK
773. Vojtěch Mišák Student / Právnická fakulta
774. Vojtěch Míšek student / PřF UK
775. Anežka Mišoňová lektorka / filozofická
776. Šárka Mitlöhner Lékařka / 3. LF
777. Dominika Mňuková studentka / FSV UK
778. Pavel Moravec Student / FF UK
779. Boris Mosković doktorand / FF UK
780. Yuliya Moskvina PhD studentka / FSV UK
781. Jan Moučka student / MFF UK
782. Patrik Mráz botanik, doc. / PřF UK
783. Cyril Mrázek student / FF UK
784. Jaromír Mrňka historik ÚSTR / absolvent FF UK
785. Jakub Múčka student / FF UK
786. Kateřina Lindnerová Mudroňová doktorand / MFF UK
787. Cyril Mucha odb. asistent / 1.LF UK
788. Sabrina Muchová doktorandka / FF UK
789. Eva Muchova Chemik / PrF absolvent
790. Mihad Mujanović doktorand / FF UK
791. Michal Müller absolvent / FF UK
792. Daniel Müllern student / PF UK
793. Jana Muroňová studentka / PF UK
794. Tomáš Musil doktorand / MFF UK
795. Michal Musil absolvent / PřF UK
796. Jan Musil vědecký pracovník / Přírodovědecká fakulta
797. Jan Musílek absolvent, bývalý člen AS UK / MFF UK
798. Jindřich Mynarz absolvent / FF UK
799. Mikuláš Myslbek Ministerský rada / FSV UK
800. Jitka Myšková bioložka / vědecká pracovnice / PřF UK
801. Tomáš Nagy absolvent / MFF UK
802. Ondřej Nejedlý Student / PedF UK
803. Ondřej Nekola doktorand / PřF UK
804. Tereza Němcová studentka / FF
805. Dominika Němcová Studentka / FF UPce
806. Václav Němec univerzitní pedagog / filozofická
807. Šimon Nemec student / Filozofická
808. Matěj Nemec student / PřF&MFF UK
809. Štěpán Nemec student / UK FTVS
810. Pavel Němec odborný asistent / PřF UK
811. Johana Němečková studentka / FF UK
812. Renáta Németh Studentka / FSV UK
813. Kryštof Neřold Student / Filosofická fakulta
814. Pavel Nesnídal senior v penzi / absolvent MFF v roce 1971
815. Jan Nešpor Student / Právnická fakulta
816. Anna Netolická Studentka / FF UK
817. Filip Neuhäuser student NMgr. / KTF UK
818. Olga Neumannová absolventka / FFUK
819. Petra Neveceralova PhD student / PřF UK
820. Ngoc Nguyenová studentka / FF UK
821. Karolína Nová student / PF UK
822. Jiří Novák Absolvent / FSV
823. Filip Novák student / FF UK
824. Jakub Novák doktorand / PřF
825. Lukáš V. F. Novák biolog, doktorand / PřF UK
826. Josef Novák Student / Pedagogická fakulta
827. Adam Novák student / FSV
828. David Novák externí vyučující / FF UK
829. Tomáš Novák Student / PF UK
830. Matouš Novák lékař / 1.LF UK
831. David Novák student / PřF UK
832. Lucie Nováková studentka / FF UK
833. Julie Nekola Nováková doktorandka / PřF UK
834. Alena Novotná doktorandka / FF UK
835. Jakub Novotný student / FF UK
836. Ondřej Novotný student / FF UK
837. Marek Novotný student / PřF UK
838. Matěj Novotný redaktor akademického periodika / absolvent FF UK, nyní v KKS FLÚ AV ČR
839. Jiří Novotný absolvent / MFF UK
840. Jan Novotný Student / PF
841. Marian Novotný odborný asistent / PřF UK
842. Jaroslav Nunvář akademický pracovník / PřF UK
843. Michal Nýdr student / FF MUNI
844. Blanka Nyklová vědecká pracovnice / FSV, FHS, absolventka
845. Ondřej Obergruber student / FSV UK
846. Dominik Obruča administrativní pracovník / absolvent FF, zaměstnanec RUK
847. Radek Ocelák absolvent / FF UK
848. Rastislav Oľhava zamestnanec (PřF UK) / absolvent (MFF UK)
849. Miroslav Olšovský literární historik/absolvent / FFUK
850. Lubomír Ondračka vědecký pracovník / FF UK
851. Tomáš Opat student / PF UK
852. Matouš Orel absolvent / 2.LF UK
853. Jan Ort doktorand / FF UK
854. Jakub Ort doktorand / FF UK
855. Michal Otáhal student anglistiky / Filozofická fakulta
856. Kristián Ott Student / PřF
857. Mariana Slačálková Otterová absolventka / HTF UK
858. Rebeka van Overloop bývalý student / FF UK
859. Marie Paclíková studentka / FF UK
860. Kamila Panešová lektorka / FSV UK
861. Marek Panocha student / FF
862. Marika Páralová studentka / PedF UK
863. Josef Patočka student / FF UK
864. Tereza Patzenhauerová studentka / FHS
865. Štěpán Pavlíček student / FF UK
866. Olga Pavlova Pedagožka / FF UK
867. Milan Pavlovič student / FF UK, FHS UK
868. Matúš Pavlus student / 2. lf
869. Pavel Payne vědecký pracovník, absolvent / PřF UK
870. David Payne Student / FF
871. Marie Payne absolvent, lektor / FF UK
872. Kryštof Pazdera student / PřF UK
873. Tereza Pazderová studentka / FF
874. Marie Pažoutová Biokurátor / PřF UK
875. Martin Pehal odborný asistent / FF UK
876. Sylvie Pecháčková absolventka / PřF UK
877. Petr Pechman student / MFF UK
878. Kristýna Pechová Studentka / Pedf UK
879. Olga Pek absolventka / FF UK
880. Ondřej Peksa absolvent, lichenolog / PřF UK
881. Vojtěch Peksa absolvent / FF UK
882. Lada Peksová Doktorand / MFF UK
883. Lucie Pelčíková absolventka / FF UK
884. Jan Pergl botanik / PřF, absolvent, BÚ AV ČR
885. Aneta Petani Studentka / PF UK
886. Tomáš Petr student / PřF
887. Matoušek Petr sociolog / Klinika adiktologie
888. Štěpánka Petričáková studentka / FF UK, PedF
889. Nikolas Petrov student / 3. LF
890. Tereza Petrová Zubní lékař / absolvent 1.LF UK
891. Tereza Petrusková Akademický pracovník / PřF
892. Honza Petružela šéfredaktor Divadelní revue, absolvent / FF UK
893. Silvia Petty Student / FF UK
894. Denisa Pevná studentka / FHS UK
895. Michael Pfann vikář ČCE, doktorand / ETF UK
896. Martin Philipp Student / FSV UK
897. Diana Piguet vedecká pracovnice AV ČR / absolventka MFF UK
898. Šimon Pinkas student, / FSV UK
899. Pavel Pipek absolvent a vědecký pracovník / PřF UK
900. Ivana Piptova student / FF UK
901. Petr Píša vědecký pracovník ÚČL AV ČR / absolvent FF UK
902. Miroslav Pištěk absolvent / MFF UK
903. Vojtěch Pištora absolvent, konzultant řízení rizik / FSV UK
904. Jana Pištorová státní úředník /
905. Jan Pitra student / FHS UK
906. Lucie Pivoňková Absolvent, lektor / FFUK
907. Valérie Pleskačová student / FSV UK
908. Veronika Pleskotová Studentka / FF UK
909. Jan Plíva Student / Přf UK
910. Marek Pocestný absolvent / FF UK
911. Tereza Podolská studentka / PřF UK
912. Šimon Pohořelý absolvent / FHS UK
913. Vojtech Pojar absolvent / FF UK
914. Jiří Pokorný odborný asistent / PF UK
915. Dušan Pokorný matematik / MFF UK
916. Šimon Pokorný doktorand / PřF UK
917. Daniel Pokorný doktorand / PřF UK
918. Ondřej Pokorný Absolvent / FSV
919. Matěj Pokorný doktorand / PřF UK
920. Michael Polák Doktorand / FF UK
921. Kateřina Poláková studentka / PřF UK
922. Petra Polanecká Studentka / FSV UK
923. Jan Polášek analytik ICT / RUK
924. Yekaterina Pomazova studentka / FF UK
925. Petra Poncarová Studentka / FF UK
926. Filip Poništ Student / FHS
927. Michal Pospěch Student / MFF UK
928. Vilém Pospíšil Student / FHS UK
929. Tereza Pospíšilová studentka / FSV UK
930. Ema Pospíšilová Studentka / FF UK
931. Hana Potociarova student / 2. LF UK
932. Eva Pourová lékařka / FVL UK
933. Petr Prášek absolvent / FF UK
934. Jakub Prašivka Koordinátor nabídek pro státní sektor, student FSV UK / FSV
935. David Pražák absolvent / LF HK
936. Ondřej Prcín IT / FF UK
937. Viktorie Preissová studentka / FSV UK
938. Dominik Presl absolvent / FSV UK
939. Šimon Presser Absolvent, Student / PF UK, FSV UK
940. Tomáš Procházka botanik, kurátor BZ PřF UK / PřF UK
941. Markéta Procházková studentka / FF UK
942. Anna Procházková botanička / PřF UK
943. Ondřej Prokop student / FF UK
944. Hana Prokšová VŠ pedagožka / FF UK
945. Jan Prostředník absolvent / FF UK
946. Zita Prošková Absolvent / LF UK
947. Alena Prošková lektorka / FSV UK
948. Ivana Průchová absolventka / FF UK
949. Petr Přebinda absolvent / FF UK
950. Milena Přecechtělová lektorka klas.jazyků / ETF UK
951. Klára Přečková studentka / FF UK
952. Lenka Příplatová Vědecká pracovnice / PřF UK
953. Pavla Přívozníková absolventka / FFUK
954. Anna Ryant Puobišová Absolventka / FHS UK
955. Martina Pustková studentka / Pedagogická fakulta
956. Martin Pusztai doktorand / PřF UK
957. Karel Raabe student / Přírodovědecká
958. Martin Rabas doktorand / PřF UK
959. Petr Rada odborný asistent, VP2 / Přírodovědecká fakulta
960. Michael Rádl student / FF a FSV
961. Alice Rahmanová Překladatelka / FFUK
962. Magdalena Rajdlová student / PedF UK
963. Marie Rakušanová historička umění / FF UK
964. Hedvika Ranošová Studentka / MFF UK, FSV UK
965. Jakub Raška doktorand / FF UK
966. Jan Raška vědecký pracovník - zoolog / PřF UK
967. Pavel Raus student / PF UK
968. Veronika Šajtarová Rausová učitelka / absolventka HTF UK
969. Andrea Raušerová doktorandka / FF UK
970. Irena Reifová odborný asistent / FSV UK
971. Tereza Reichelová Student / FF UK
972. Martina Reiterová Doktorandka / FF UK
973. Martin Rejman IT OSVČ / MFF UK (absolvent)
974. Simona Reseková absolventka / FF UK
975. Iva Rezková AP1 / FF
976. Martin Roček doktorand / FF UK
977. Milan Ročeň student / 1.LF
978. Daniel Rod student / MFF UK
979. Benjamin Roll Student / Evangelická teologická fakulta
980. Stopková Romana Odborná asistentka / Přírodovědecka fakulta UK
981. Dušan Romportl učitel / PřF UK
982. Rudolf Rosa akademický vědecký pracovník / MFF UK
983. Alexandr Rosen vědecký pracovník / FF UK
984. Anna Rosová odborný asistent / FF
985. Eva Rösslerová studentka / FF UK
986. Jakub Roubíček student / FF UK
987. Adéla Rozbořilová absolvent/student / FF/ETF
988. Václav Rozhoň absolvent / MFF UK
989. Ludvík Rubáš student / FTVS
990. Ondřej Ručka Právník / Právnická fakulta
991. Hana Rulcová absolventka / FF UK
992. Michaela Rumpíková Student / FF
993. Filip Rut student / FF UK
994. Tomáš Růžička Fyzioterapeut / FTVS
995. Martina Rybová Doktorandka / FF UK
996. Jiri Rydl student / FF UK
997. Jaroslav Rytíř překladatel / absolvent FF UK
998. Olena Ryzhova studentka / FF UK, FHS UK
999. Kateřina Řeháková student / FSV
1000. Eliška Řehořová Student / FSV UK
1001. Josef Řičář student / FHS UK
1002. Kryštof Tomáš Říha Student / FF
1003. Ladislav Říha Student / FF UK
1004. Helena Sadílková odborná asistentka / FF UK
1005. Jovana Sádlová odborný asistent / PřF UK
1006. Nina Ságová student / FSV
1007. Veronika Sacherová VŠ pedagog / PřF UK
1008. Anna Sálová Absolventka / FSV UK
1009. Martin Samek student / PF UK
1010. Alena Sarkissian odborná asistentka / FF UK
1011. Tomáš Savčenko student / FF UK
1012. Miroslav Sedláček Absolvent / FF UK
1013. Martin Sedláček Psycholog, absolvent / FFUK
1014. Ondřej Sedláček Odborný asistent / PřF UK
1015. Jan Seidl absolvent, historik / FHS UK
1016. Klára Seidlová student / FF UK
1017. Iveta Sekerášová Student / PřF UK
1018. Barbora Semeráková environmentální vzdělávání / absolventka PřF
1019. Jiří Setnička vývojář / MFF
1020. Nastasja Shubina Student / FFUK, PřFUK
1021. Michal Schejbal doktorand / HTF
1022. Kamila Schewczuková studentka / FF UK
1023. Sára-Ráchel Schlehrová studentka / Fakulta Sociálních věd
1024. Jana Schmidtová studentka / PřF
1025. Julie Schmidtová studentka / FF UK
1026. Jitka Schormová absolventka / FF UK
1027. Františka Zezuláková Schormová doktorandka / FF UK
1028. Zuzana Schreiberová absolventka/ředitelka neziskové organizace / FHS UK
1029. Radovan Síbrt producent/režisér / FF Uk a FHS UK
1030. Tomáš Sieger vědecký pracovník / absolvent MFF UK
1031. Sára Sichingerová absolventka / FF UK
1032. Jan Simonides Lékař / 3. LF UK
1033. Dagmar Simonidesová Anesteziolog / 3. LF
1034. Jiří Sirůček student / FF UK
1035. Jan Skalík absolvent / FF UK
1036. Petr Sklenář VŠ pedagog / PřF UK
1037. Václav Sklenář doktorand / FF UK
1038. Roman Skokan doktorand / PřF UK
1039. Václav Skořepa student / FF UK
1040. Hana Skoumalová lingvistka / FF UK
1041. Jan Skovajsa pedagog / FHS UK a AMU
1042. Ondřej Skovajsa vyučující, doktorand / FF UK
1043. Jiří Skuhrovec vědecký pracovník VÚRV / absolovent PŘF UK
1044. Markéta Slábová Odborný asistent / Zemědělská fakulta JU
1045. Ondřej Slačálek odborný asistent / FF UK
1046. Martin Sládek absolvent / PF UK
1047. Johana Sládková studentka / FF UK
1048. Jessica Sládková Studentka / FF UK
1049. Lukáš Sladký Student / MFF
1050. Pavel Sladký vědecký pracovník / absolvent FF UK
1051. Jakub Sláma akademický pracovník, doktorand / FF UK
1052. Tereza Slámová doktorand / Přf UK
1053. František Slanina student / Pedf UK
1054. Matěj Slavík Student / PF UK
1055. Ondřej Slavík učitel / FHS UK
1056. Petra Slížková student / FF UK
1057. Marián Sloboda VŠ pedagog / FF UK
1058. Marek Slovák botanik, odborný asistent / PřF UK
1059. Radomír Smetana matematik / MFF UK, absolvent
1060. Ondřej Smetana biolog / PřF
1061. Jiří Smlsal doktorand / FF UK
1062. Eva Smolíková studentka / FHS
1063. David Smrček Student / FF UK
1064. Josef Smrž Absolvent / FF UK
1065. Marie Smutná lektorka a metodička / absolventka FF UK
1066. Václav Smyčka absolvent, historik / FF UK
1067. Kateřina Smyčková vědecká pracovnice / Filozofická fakulta
1068. Daniela Sobotková absolventka, psycholožka / FF UK
1069. Michael Sochor Student / FF UK
1070. Barbora Sojková Doktorandka University of Oxford / absolventka FF UK / Balliol College, University of Oxford
1071. Tereza Soljakova doktorandka / PrF UK
1072. Radka Solná absolvent / PF UK
1073. Patrik Sommer student / FF UK
1074. Viktor Soukup Student / MFF UK
1075. Linda Soukupová studentka / FFUK
1076. Elisa Speváková studentka / FHS UK
1077. Jan Spousta absolvent, analytik / FSV UK
1078. František Srb student / MFF UK
1079. Vojtěch Srdečný student / MFF UK
1080. Monika Stachová studentka / FF UK, FHS UK
1081. Alžběta Stančáková absolventka / FF UK
1082. Marie Staňková student / FSV UK
1083. Mirjam Stará absolventka / lékařská
1084. Martin Stárek Datový analytik / IES FSV
1085. Terezie Stehlíková absolventka / FHS UK
1086. Jakub Steiner ekonom / CERGE-EI
1087. Vojtěch Steininger advokát / PF UK
1088. David Stella Student / PŘfUK
1089. Ron Stern student / FF UK, PF UPOL
1090. Marek Stibal vědecký pracovník / PřF UK
1091. Petr Stiblík Absolvent / Přírodovědecká
1092. Petra Stolaříková studentka / 3 LF UK
1093. Lucie Storchová vyučující / FHS UK
1094. Barbora Straková doktorand / PřF UK
1095. Pavel Straňák vědecký pracovník / MFF UK
1096. Ondřej Strava advokát / PF UK
1097. Luboš Studený doktorand / FF UK
1098. Roman Sukdolák Student / FHS UK
1099. Kateřina Hotová Svádová vědecká pracovnice / PřF UK
1100. Petr Svarny absolvent / FF UK
1101. Jaroslav Svátek odborný asistent / FF UK
1102. Eva Svatonova Absolventka / FF UK
1103. Karel Světnička doktorand / PF UK
1104. Josef Svoboda absolvent / MFF UK
1105. Vojtěch Svoboda student / PF UK
1106. Pavel Svoboda Doktorand / PřF
1107. Daniela Svobodová absolventka / FF UK
1108. Tereza Svobodová studentka / FF UK
1109. Nikola Sýkorová Student / FTZ, ČZU
1110. Petr Synek absolvent / PřF UK
1111. Hana Synková absolventka, odb. asistentka / FF
1112. Jevhenija Syvulja studentka / FF UK
1113. Kristina Szonowská student / Filozofická fakulta
1114. Veronika Szutkowská absolvent / PřF UK
1115. Jan Szutkowski student PhD / Přírodovědecká
1116. Jiří Šabek doktorand / FF UK
1117. Michal Šafránek Absolvent / FHS UK
1118. Matěj Šach absolvent / PF UK
1119. Iveta Šamšulová bývalá studentka / PřFUK
1120. Martin Šanda historik umění / FF UK
1121. Tereza Šandorová študentka / FF UK
1122. Jindřich Šavel student / FF UK
1123. Petr Šebek datový analytik, absolvent sociologie / FF UK
1124. Denisa Šebestová doktorandka / FF UK
1125. Kateřina Šebková překladatelka / absolventka FF UK
1126. Markéta Šejdová lékařka / 1.LF UK
1127. Naďa Šelbická absolventka / FF UK
1128. Kamila Šestořádová knihovnice / FTVS
1129. Petr Šída absolvent / FF UK, PřF UK
1130. Otakar Šída kurátor botanických sbírek a externí pedagog / PřF
1131. Vojtěch Šimák Student / FF UK
1132. Václav Šimánek student / 2. LF UK
1133. Jan Šimbera doktorand / PřF UK
1134. David Šimeček doktorand / FF
1135. Martin Šimkovič lékař / LF UK Hradec Králové
1136. Daniela Šimonová Vědkyně v důchodu / Přirodovědecká
1137. Lenka Šimonová absolventka / PřF
1138. Laura Šímová absolvent, lékař / 1.LF UK
1139. Anna Šímová Studentka / FF UK
1140. Irena Šímová akademická pracovnice / PřF UK
1141. Jakub Šindelář doktorand / FSV UK
1142. Jana Šindlerová vědecký pracovník / FF UK
1143. Pavel Šinkovec absolvent / FF UK
1144. Petr Šípek odborný asistent / PřF UK
1145. Pavlína Šípová neogrecistka / Filozofická
1146. Kateřina Šírová Speciální pedagog / absolvent ETF UK/ PdF MU
1147. Zuzana Škardová absolventka / FF UK
1148. Jakub Škoda student, učitel ZŠ / PedF UK
1149. Zuzana Škutová Studentka / FF UK
1150. Kateřina Škvárová studentka / UK FTVS
1151. Michael Škvrňák doktorand / FSV
1152. FIlip Šlapal Student / PřF UK
1153. Aneta Šmejcová student / FF UK
1154. Boleslav Šmejkal absolvent / FF UK
1155. Jiřina Šmejkalová pedagožka/absolventka / FFUK
1156. Kateřina Šmídková studentka / FF UK
1157. Adéla Šmídová absolventka/Na mateřské / PřF UK
1158. Filip Šnajdar Student / FHS UK
1159. Anna Šolcová doktorand / PřF UK
1160. Radoslav Šonský absolvent / 3. LF UK
1161. Martin Šorm doktorand / FF UK
1162. Petra Španělová absolventka / MFF UK
1163. Silvie Špánková filoložka / absolventka
1164. Michal Špína absolvent | redaktor / FF UK
1165. František Špinka absolvent / FF UK
1166. Štěpán Špinka vysokoškolský učitel / FF UK
1167. Marek Špinka etolog / FF UK
1168. Tereza Špinková absolventka / FF UK
1169. Adéla Špínová absolventka & sekretářka / FF UK
1170. Zuzana Špoutilová Studentka / Fakulta humanitních studii, absolventka Filozofické fakulty
1171. Veronika Šprincová absolventka / FHS UK
1172. Jaromír Šrámek asistent, doktorand / 1.LF UK
1173. Michaela Šrámková doktorandka / PřF UK
1174. Petr Štádler překladatel / absolvent FF a FSV UK
1175. Jitka Štáfková akademická pracovnice / bioložka / Přírodovědecká
1176. Martina Šťastná studentka / FF UK
1177. Jan Šťastný lektor / PřF UK
1178. Radka Štefaníková studentka / MFF UK
1179. Monika Štefková doktorandka / FF UK
1180. Zuzana Štefková VŠ pedagožka / FFUK
1181. Markéta Štechová absolventka / FSV UK
1182. Jakub Štenc student / PřF UK
1183. Martin Štěpán student / PF
1184. Jan Štěpán student / PřF UK
1185. Ondřej Štěpánek doktorand / FF UK
1186. Jan Štěpánek absolvent / FF UK
1187. Heřman Štěrba Student / FF/UK
1188. Hana Štěříková VŠ pedagožka / FF UK
1189. Václav Štětka vědecký pracovník / FSV UK
1190. Ondřej Štětka Student / FF UK
1191. Petr Šťovíček advokát / právnická
1192. Jan Šťovíček absolvent / právnická
1193. Vít Štrobach historik / FF UK
1194. Oldřich Štros student / FF UK
1195. Jan Štundl biolog / PřF UK
1196. Jan Švadlenka Biolog / absolvent / Přírodovědecká
1197. Marek Švagr Lékař / 3 LF UK
1198. Eva Švagr Student / Přírodovědecká
1199. Martina Švancarová studentka / FF UK
1200. Patrik Švančara doktorand / MFF UK
1201. Michaela Švarcová Studentka / FHS
1202. Ondřej Švec odborný asistent / FF UK
1203. Jana Švorcová vědecký pracovník / Přírodovědecká
1204. Jan Táborský redaktor / FF
1205. Lea Takács VŠ pedagog / FF UK
1206. Miloslav Tauchman absolvent / LF UK
1207. Kristián Těmín student / FF UK
1208. Veronika Teryngerová lektorka / FHS UK
1209. Martin Tharp Doktorand / FHS Doktorand
1210. Michal Thim Absolvent / FSV UK
1211. Ondřej Tichý akademický pracovník / FF UK
1212. Tomáš Tichý botanik / PřF UK
1213. Kateřina Tisová Studentka / FSV UK
1214. Tomáš Titěra student / FF UK
1215. Petr Tlapa student / MFF UK
1216. Radim Tobolka absolvent / 1. LF UK
1217. Daniela Tollingerová Absolvent / FSV
1218. Jan Toman vědecký pracovník / PřF UK
1219. Oldřich Tomášek absolvent / PřF UK
1220. Ema Toušková studentka / FF UK
1221. Olga Trckova galerista a VŠ externí vyučující / FF UK
1222. Jan Trčka Manager / 1. LF UK
1223. Tomáš Treichel Student / FF
1224. Milos Trgina OSVC / MFF UK
1225. Šimon Trlifaj analytik veřejné správy / FSV
1226. Kateřina Trlifajová odborný asistent / Fakulta informačních technologií ČVUT
1227. Luci Trlifajová antropoložka / FSV UK, SoU AV ČR
1228. Kristýna Trochtová studentka / FF UK
1229. Kateryna Trompak student / FF UK
1230. Robert Tropek odborný asistent / PřF
1231. Michaela Trtíková Rodičovská dovolená / FF UK, PřF UK
1232. Štěpán Truhlařík student / FF UK
1233. Kateřina Trumhová doktorandka / PřF UK
1234. Ivana Trummová Absolventka / MFF UK
1235. Markéta Truncová Student / KTF UK
1236. Nora Třísková studentka / FF, FSV UK
1237. Vít Tuček matematik / MFF UK
1238. Alena Tulachová advokátka / PF UK
1239. Petr Tureček vědecký pracovník / PřF UK
1240. Matouš Turek doktorand / FF UK
1241. Matěj Turek student / PřF UK
1242. Petr Turek Student Historie / Filozofická
1243. Jan Tuška student / PedF UK
1244. Martin Tušl psycholog / FF UK
1245. Dana Tyčová studentka / FF UK
1246. Věra Tydlitátová absolvenkta / FF UK
1247. Klára Uhlířová odb. asistentka / MFF UK
1248. Eva Ullrichová absolventka / tlumočnice / FF UK
1249. Jan Urban výzkumný pracovník / Centrum pro otázky životního prostředí
1250. Berenika Zemanová Urbanová absolventka / FF UK
1251. Tomáš Urfus odborný asistent / PřF UK
1252. Romana Urfusová doktorand / PřF UK
1253. Jindřiška Urfusová právník / PF UK
1254. Marek Uvizl doktorand / PřF UK
1255. Josef Vacek Doktorand / PF UK
1256. Markéta Vacková konzultantka / PF UK
1257. David Vaculík Absolvent / FSV UK
1258. Štěpán Vácha absolvent, historik umění AV ČR / FF UK
1259. Markéta Vajchrová lékařka, absolventka / 1.LFUK
1260. Jana Valdrová jazykovědkyně / Univerzita Innsbruck
1261. Milan Válek student / FSV UK
1262. Tomáš Valenta Student / Právnická fakulta
1263. Matyáš Valenta Student / FF UK
1264. Anezka Valentova absolventka / FHS UK
1265. Tomáš Vališka doktorand / FF UK
1266. Radka Vališková doktorandka / FFUK
1267. Václav Valtr Doktorand / FF UK
1268. Rostislav Valvoda absolvent / FF UK
1269. Radek Váňa Student / 2. LF UK
1270. Anna Novák Vanclová doktorand / PřF UK
1271. Aneta Vančatová Studentka a restaurátorka NA / FHS UK
1272. Jana Vaněčková studentka / FF UK
1273. Jan Vaněk absolvent / PedF UK
1274. Jakub Vaněk student / FF UK
1275. Vojtěch Vaněk absolvent / FFUK
1276. Martina Vaníková odborný asistent / FF UK
1277. Kateřina Vaňková Studentka / FF UK
1278. Marie Vaňková doktorandka / Ff UK
1279. Gor Vartazaryan student / PFUK
1280. Kateřina Vašků odborný asistent / FF UK
1281. Adéla Vašků Student / FF UK
1282. Jan Vávra Vědecký pracovník EF JU / absolvent FF UK
1283. Natálie Vavřinová student / FF UK
1284. Vít Vejmelka student / 2. LF UK
1285. Zdeněk Verner AP / PřF
1286. Jana Kolečková Veselá kurátor / absolventka FF UK
1287. Jana Veselá absolventka / PřF UK
1288. Martin Veselka doktorand / FF UK
1289. Jiří Veselý Student / PedF
1290. Zdenek Vesely Absolvent / FF UK
1291. Anna Větvičková Studentka / PřF UK
1292. Jan Vičík Student / PF UK
1293. Martina Vídenová doktorandka / FF UK
1294. Michal Vinkler odborný asistent / PřF UK
1295. Jitka Vinklerová absolventka / PřF UK
1296. Ondřej Vinš student, akad. senátor / FF UK
1297. Johana Vinšová student / PřF
1298. Jan Vlček student / FF UK/PF UK
1299. Tereza Vobecká studentka / PřF
1300. Lukáš Voborský absolvent / bankéř / MFF UK
1301. Šimon Vobořil student / FF UK
1302. Lenka Vochocová akademická a vědecká pracovnice / FSV UK
1303. Simona Vochyánová student / PřF UK
1304. Zuzana Vojteková Absolvent / FHS UK
1305. Martina Vokáčová akademická pracovnice / FF UK
1306. Michal Vokurka doktorand / FF UK
1307. Luboš Voleman absolvent / Přírodovědecká
1308. Veronika Volná doktorandka / FF UK
1309. Katka Volná absolventka / FF UK/FSV UK
1310. Kristina Volná absolventka / FF UK
1311. Daniel Vondra absolvent / HTF UK
1312. Lucie Vondrysová studentka / FF UK
1313. Tomas Voracek absolvent / PF UK
1314. Helena Voráčová Fyzioterapeutka / 2. LF, FF
1315. Petr Voříšek ornitolog / Česká spol. ornitologická
1316. Filip Vostal Vědec a VŠ pedagog / FSV UK
1317. Jakub Vrba doktorand / FF UK
1318. Martin Vrba absolvent / FHS UK
1319. jarka Vrbová ext. lektor / FF UK, FHS UK
1320. Lukáš Vrňák Živnostník / ETF UK
1321. Jasna Vukić odborný asistent / PřF UK
1322. Kristina Vyletová studentka / FHS UK
1323. Lukáš M. Vytlačil hudebník, historik a muzikolog | AV ČR / FF UK
1324. Veronika Vytlačilová doktorandka / FF UK
1325. Elizabeth Wagebaertová studentka / FF UK
1326. Michal Wagner absolvent / PřF UK
1327. Václav Walach Politolog / Filozofická fakulta
1328. Julie Waldová absolvent / FSV UK
1329. Karolína Wallenfelsová Studentka / PřF
1330. Anna Herda Wallo student / FHS
1331. Damian Wałoszek student / MFF UK
1332. Martin Weiser odborný asistent - ekolog / PřF UK
1333. Barbora Wilke studentka / FF UK
1334. Dagmar Winklerova knihovnice / FF UK
1335. Jitka Wirthová doktorandka / FSV
1336. Julie Koblížková Wittlichová doktorandka / FF UK
1337. Vojtěch Witzany Astrofyzik na AsÚ AV ČR / MFF UK, absolvent
1338. Petr Wohlmuth vědecko-pedagogický pracovník / FHS UK
1339. Linda Wolfová Absolvent / FF UK
1340. Tomáš Zábrodský Bydnysmen / FSV
1341. Michal Zahálka překladatel, teatrolog, dramaturg / absolvent FF UK
1342. Jakub Záhora odborný asistent / FSV UK
1343. Justýna Zahradilová studentka / FHS UK
1344. František Zajíc Student / MFF UK
1345. Jan Zajíček absolvent / PF UK
1346. Kateřina Zajíčková studentka NMgr. / FF UK
1347. Juan Zamora absolvent, zaměstnanec / FF UK, 2. LF UK
1348. František Záruba historik umění, HIU AV / FF UK
1349. Mariana Zavadil studentka / FF UK
1350. Marek Zavřel Student / FSV UK
1351. Vít Zdrálek odborný asistent / FF UK
1352. Barbora Zelenková Student / 3.LF
1353. Vojtěch Zemánek absolvent / FHS UK
1354. Tereza Zemanová absolvent / FFUK
1355. Anna Zemanová absolventka / KTF
1356. Jiří-Jakub Zevl Student / PřF
1357. Františka Zezuláková doktorandka / FF UK
1358. Ladislav Zikmund-Lender historik umění, absolvent / KTF UK
1359. Martina Zikmundova právník / právnická
1360. Kateřina Zikmundová Studentka / FF UK
1361. Klára Zittová studentka / FF UK
1362. Adéla Zrnová Student / Přf UK
1363. Mikuláš Zvánovec Doktorand / FSV UK
1364. Vojtěch Žárský student / Přírodovědecká fakulta
1365. Jakub Žárský ekolog / Přírodovědecká fakulta
1366. Lara Žilinská / FHS UK
1367. Valentýna Žišková Student / Filozofická
1368. Lucka Žížalová Studentka / PřF UK
1369. Ondřej Žižka student / 2.LF UK
1370. Veronika Žižková Studentka / FHS UK
1371. Milan Žonca odborný asistent / FF UK
1372. Václav Žůrek absolvent, vědecký zaměstnanec / FF UK


Kontakt:
Michaela Vojtková Trtíková: michaela.trtikova@uketicka.cz +420 777 068 338
Michael Komm: michael.komm@uketicka.cz +420 777 553 579

O nás
Univerzita Karlova etická je neformální iniciativa studentů, absolventů a pedagogů UK vzniklá jako reakce na upadající etické poměry na Univerzitě Karlově


Související aktivity

- Putna ke smlouvě univerzity s Home Creditem: Rektor Zima není morální vzor, měl by odstoupit
- Usnesení Akademického senátu FF UK k partnerství mezi Univerzitou Karlovou a firmou Home Credit
- Usnesení Akademického senátu FSV UK
- Rektor Univerzity Karlovy pro Novinky.cz: rezignovat nehodlám
- Seznam: Poradce rektora Zimy se scházel s lidmi, které BIS označuje za rozvědku
- Reakce na text rektora Zimy, který reagoval na náš otevřený dopis
- Aktuálně: Konference, které pořádá rektor UK Zima, platila skrytě statisíci čínská ambasáda
- Reakce rektora Tomáše Zimy týkající se financování česko-čínského centra