Otevřený dopis akademickému senátu Univerzity Karlovy


My, níže podepsaní, studenti a studentky, absolventi a absolventky, zaměstnanci a zaměstnankyně, členky a členové akademické obce,
se obracíme na senátory a senátorky Akademického senátu Univerzity Karlovy s naléhavou výzvou. Již delší dobu sledujeme se znepokojením kroky rektora Tomáše Zimy v čele univerzity, z nichž partnerství se společností Home Credit, uzavřené za netransparentních a pro univerzitu značně problematických podmínek, a následně rychle vypovězené pod tlakem akademické veřejnosti, je jen jednou z kapitol jednání rektora UK, kterým dle našeho názoru poškozuje dobré jméno a zájmy nejstarší a nejslavnější české univerzity. Můžeme se jen domnívat, že tak činí zejména pro vlastní osobní prospěch, nikoliv pro prospěch univerzity a rozvoj poznání na ní i v české společnosti jako celku.

Z poslední doby je možné jmenovat problematické kroky:
1) Uzavření partnerství se společností Home Credit International, a.s. bez projednání s Akademickým senátem UK a bez úvahy nad možnými reputačními dopady uzavření partnerství se společnosti, která doposud nezákonně vymáhá exekuce na základě neplatných rozhodčích doložek, jak konstatoval i Ústavní soud. Proti uzavření partnerství se ohradila v několika iniciativách akademická obec i široká veřejnost.
2) Nepřiměřený zásah do nezávislosti etické komise na Filozofické fakultě UK v souvislosti s plagiátorstvím profesora Martina Kováře, který byl v té době prorektorem. Tomáš Zima si nechal vypracovat vlastní posudky od odborníků s osobními vazbami na profesora Kováře, které jeho plagiátorství popírají, a vyvinul tak nestandardním způsobem jednání nátlak na etickou komisi FF UK, která případ v té době projednávala. Na základě rozsáhlého multidisciplinárního šetření dospěla následně k závěru, že profesor Kovář se plagiátorství dopustil.
3) Bagatelizace problému neetických a predátorských publikací na Univerzitě Karlově, které rovněž znamenají pro univerzitu jako takovou reputační problém, a to v případě děkanky FSV Alice Němcové Tejkalové. Rektor Tomáš Zima v reakci na otevřený dopis akademiků nejen z České republiky, ale i ze zahraničí téma zlehčoval a odmítl se jím dále zabývat.
4) Netransparentní vazby univerzity na orgány Čínské lidové republiky. Konkrétně se jedná o netransparentní financování Česko-čínského centra UK a jednostranné prezentace zájmů čínského státu na půdě univerzity. Ze zahraničních příkladů přitom víme, že podobná centra se stávají nástrojem prosazování vlivu Čínské lidové republiky v dané zemi. Čínská lidová republika je navíc zemí, která na svém území uplatňuje tvrdé potlačování akademických svobod.

Obracíme se na Vás, členy a členky Akademického senátu Univerzity Karlovy, s požadavkem na odvolání rektora Tomáše Zimy. Domníváme se totiž, že svým jednáním často popírá základní hodnoty, na kterých by měla univerzita stát a které by měla nejen na své půdě, ale i ve společnosti jako celku hájit.

V etickém kodexu univerzity samotné se píše: „Univerzita Karlova si je proto vědoma, že je nezbytně zapotřebí, aby jednání osob, jež jsou s ní spojeny, zrcadlilo úsilí o autentické dobro, neboť jenom tak lze dosáhnout toho, aby byla šířena pravda a aby se jasněji skvělo její světlo, v němž spočívá blaho lidského rodu.“

Vyzýváme Vás, abyste v sobě našli odvahu umožnit univerzitě se ubírat novým směrem, pod vedením nového rektora či rektorky.

Zaměstnanci, studenti, absolventi UK - přidejte svůj podpis:

Jméno a příjmení:
Profese:
Fakulta:
Email:
Odesláním podpisu k otevřenému dopisu udělujete souhlas uketicka, aby zpracovávala uvedené osobní údaje za účelem informování o činnosti pomocí e-mailu. Vaše údaje budou uchovávány po dobu 3 let do 25. 11. 2022 na zabezpečeném počítači webhostingu INTERNET CZ, a.s. Pokud máte nějaké dotazy, připomínky nebo chcete svůj souhlas s uchováváním osobních údajů zrušit, napište nám na email michael.komm@uketicka.cz nebo michaela.trtikova@uketicka.cz.


Signatáři

1. Karel Nováček profesor, absolvent UK / FF UK
2. Radim Jiroušek profesor / absolvent MFF
3. Michal Kocvara profesor / absolvent MFF UK
4. Anna Housková profesorka / FF UK
5. Martin Nečaský docent / MFF UK
6. Jan Starý VŠ profesor / ÚJOP
7. Mirjam Friedová VŠ pedagog / FF UK
8. Andreas Ortmann prof/senior researcher / CERGE-EI, now UNSW
9. Robert Šámal doc. informatika / MFF UK
10. Lucie Pultrová klasická filoložka, docentka / FF UK
11. Tereza Stockelová docentka / FHS UK
12. Pavel Škaloud docent / PřF UK
13. Jan Čermák filolog, profesor / FF UK
14. Oldřich Semerák docent / MFF
15. Alexandr Nemec profesor / 3. LF UK
16. Jan Pelikán profesor / FF UK
17. Lucie Juřičková docentka / PřF UK
18. František Krahulec, Prof. botanik / PřF, absolvent, Botanický ústav AV ČR
19. Petr Kuneš Docent / PřF UK
20. Václav Cvrček docent / FF UK
21. Jan Trlifaj prof., matematik / MFF UK
22. Linda Nedbalová docentka / PřF UK
23. Vít Janeček režisér, producent, VŠ učitel / FF UK / absolvent
24. Marek Omelka doc. matematika / MFF UK
25. Karel Kleisner docent / PřF UK
26. Milena Svobodová docent / PrF UK
27. Zuzana Münzbergová docent / PřF UK
28. Vladimir Soucek profesor / MFF UK
29. Lukáš Zádrapa docent / FF UK
30. Petr Pyšek profesor / PřF UK & Botanický ústav AV ČR
31. David Vokrouhlický profesor / MFF UK
32. Petr Tůma profesor / MFF UK
33. Lukáš Kratochvíl profesor / PřF UK
34. Tomáš Fischer profesor / Přírodovědecká fakulta
35. Ondřej Koukol docent / PřF UK
36. Tomáš Albrecht profesor / PřF UK
37. Jaroslav Flegr profesor / Přírodovědecká F
38. Jiří Reif docent / PřF UK
39. Yvonne Němcová docent / PřF UK
40. Filip Karfík profesor / UniFr
41. David Hořák docent, ekolog / PřF UK
42. Lenka Karfíková profesorka / ETF UK
43. Tomáš Herben profesor / Př F UK
44. Tomáš Glanc profesor / UZH
45. Petr Kubín profesor / KTF UK
46. Jiří Rákosník absolvent / MFF UK
47. Vladimír Just profesor / FF UK
48. Karel Prach profesor / Přírodovědecká JčU
49. Lukáš Smolej lékař, docent / LF UK Hradec Králové
50. Olga Lomová profesorka / FF UK
51. Petr Štěpnička profesor / PřF UK
52. Tomáš Skopal profesor / MFF UK
53. Jiří Šedý docent anatomie / LF UPOL, Olomouc
54. Petr Chvosta profesor / MFF UK
55. Viktor Žárský biolog / Přírodovědecká
56. Arnošt Komárek docent / MFF UK
57. Jiří Schindler profesor / 3.LF
58. Petr Kulhánek profesor, absolvent / FEL ČVUT
59. Vladimír Petkevič doc., matematický lingvista / FF UK
60. František Duška docent / 2 LF UK
61. Martin Putna literární historik / FHS
62. Lukáš Linek vědec SOU AVČR / docent na FF UK
63. Vojtěch Abraham odborný asistent / PřF UK
64. Alžběta Ambrožová Studentka / FF UK
65. Kristina Andělová doktorandka / FFUK
66. Jan Andrle absolvent / FF UK
67. Jiří Andrs student / FF UK
68. Jiří Anger doktorand / FF UK
69. Lucie Arendacká studentka / PF UK
70. Jan Arlt Student / FSV UK
71. Vojtěch Aschenbrenner Externí vyučující / MFF UK
72. Jiří Astr Absolvent, student / 3 LF UK
73. Barbora Augstenová Studentka / PřF UK
74. Sarka Augustinova absolventka / PrF UK
75. Pavel Augustinský Absolvent / MFF UK
76. Martin Babička absolvent / FF UK
77. Vlastimil Babka absolvent / MFF UK
78. Helena Badalcová Lékárnice / FaF UK
79. Vojtěch Badalec student / FF UK
80. Martin Bachura absolvent / PřF FF
81. Ján Bakyta akademický pracovník / FF UK
82. Daniela Balážková / 2.LF
83. Michal Balcar doktorand / ETF UK
84. Filip Baldík student / 2. LF UK
85. Jiří Bálek absolvent / PřF UK
86. Pavel Baloun doktorand / FHS UK
87. Ondřej Baloun Student / FF UK
88. Daniel Baránek absolvent, historik ŽMP / FF UK
89. David Bareš historik umění / FF UK
90. Lucie Barešová Student / FHS UK
91. Pavlína Barillová Studentka / FF
92. Sarka Bartikova Materska dovolena / FHS UK
93. Tomáš Bartl Absolvent a zaměstnanec / MFF UK
94. Anežka Bartlová absolventka / redaktorka akademického periodika / FF UK
95. Viktorie Bartušková student / FSV UK
96. Vojtěch Basl IT / absolvent HTF UK
97. Petra Alžběta Baslová dluhová poradkyně / HTF
98. Tereza Baudišová Sociální pracovnice / ETF
99. Vilém Bauer student / PF UK
100. Jaromír Baxa pedagog a věd. pracovník / FSV UK
101. Jan Bazant klasická archeologie / FF
102. Martin Bazil klasický filolog, odborný asistent / FF UK
103. Vojtěch Bažant doktorand / FF UK
104. Olga Bažantová absolventka / FF UK
105. Nikola Bečanová studentka / FF UK
106. Daniel Bečvář student / Přf UK
107. Hana Bednářová doktorandka / FF UK
108. Zuzanna Bedřichová Absolventka FFUK /
109. Filip Běhal absolvent / FF UK
110. Kateřina Bělehrádková studentka / FF UK
111. Eliška Belinová studentka / Filozofická
112. Michal Bělka absolvent / FSV UK
113. Aleš Benda Učitel / Pedagogická
114. Daniel Benda doktorand / PřF UK
115. Marie Bendová doktorandka / 3 LF UK
116. Miroslav Beneš absolvent / MFF UK
117. Ladislav Beneš student / FF UK
118. Dominika Benešová studentka / FF UK
119. Hana Benešovská historička umění / absolventka FF UK / FF UK
120. Michael Beníšek odborný asistent / FF UK
121. Jaromír Beránek absolvent, politik / PF UK
122. Justýna Beránková Absolventka / PedF UK
123. Petr Berger Student / PF UK
124. Klára Bergerová student / FSV UK
125. Vojtěch Berka student / 2LF UK
126. Karel Berka absolvent / PřF UK
127. Beata Berníková Studentka / KTF UK
128. Milan Berta absolvent / MFF UK
129. Helena Bestová Absolventka / PřF UK
130. Radek Bezvoda biolog / PřF
131. Jan Bičovský lingvista / FF
132. Jan Bierhanzl odborný asistent / FHS UK
133. Matěj Bílý historik (ÚSTR) / FF UK (absolvent)
134. Martin Bláha Student / FSV
135. Jan Blahůt vědecký pracovník / PřF
136. Hana Blažková doktorandka / FF UK
137. Petr Blecha absolvent / KTF UK
138. Jakub Blecha student / FHS UK
139. Denisa Blechová student / HF UK
140. Jan Blechta matematik (TU Chemnitz) / absolvent MFF UK
141. Tomáš Blümel Ústřední knihovna UK /
142. Richard Boček student / 2. lékařská fakulta UK
143. Radim Bohacek vedecky pracovnik / CERGE UK
144. Jana Bohatá doktorandka / 1. LF UK
145. Eliška Bohdalková doktorandka / PřF UK
146. Mario Böhme absolvent / KTF UK
147. Ludmila Böhmová doktorandka / FHS UK
148. Marek Boňko Student / FSV UK
149. Tomáš Borolič Student / Přf
150. Lukáš Borovička absolvent / FF UK
151. Marianna Borůvková absolventka / FF UK
152. Anna Boučková studentka / FF UK
153. František Bouda kurátor Národní muzeum / Přírodovedecká
154. Martin Boukal doktorand / KTF
155. Dagmar Brechlerová odb. as. ČVUT / absolventka MFF UK
156. Jindrich Brejcha absolvent/biolog / PřF UK
157. Monika Brenišínová akademická pracovnice / SIAS FF UK
158. Christina De Brito Studentka / PřF UK
159. Anna Brixová absolventka / FF UK
160. Vojtěch Brlík student / PrF UK
161. Marie Brojáč student / 1. LF UK
162. Luděk Brouček lektor / ÚJOP / UK
163. Věra Brožová lit. historička / PedF UK
164. Hana Brzobohatá student / PřF
165. Helena Březinová odborná asistentka / FF UK
166. Kristýna Bubeníková doktorand / PřF UK
167. Marie Bučková Absolventka / FSV
168. Jiří Bulan absolvent / FSV UK
169. Lubomír Bulej docent / MFF UK
170. Marie Bulínová Absolventka / PřF UK
171. Alena Buljatová učitelka / PedF UK
172. Jiří Buriánek absolvent / fhs
173. Karolína Tamara Buřičová Student / PřF UK
174. Viktorie Bušková student / FF UK
175. Tereza Butková studentka / FSV
176. Ondřej Camfrla Student / MFF UK
177. Marek Canek Absolvent / FSV UK
178. Michal Cáp doktorand / FF UK
179. Adam Cepník student / PřF UK
180. Matej Cíbik vědecký pracovník / FF UK
181. Adam Cironis student / FF UK
182. Jakub Císař Učitel / PedF UK
183. Lily Císařovská lektorka / FHS UK
184. Tereza Ciupková Studentka / PF UK
185. Iveta Coufalová historička, absolventka / externí vyučující FF UK
186. Anna Cranfordová studentka / FF UK
187. Miroslav Crha student / PF UK
188. Ondřej Crhák Doktorand / FF UK
189. Adéla Čadková studentka / FF UK
190. Bohumil Čáp odborář / FF UK
191. Jakub Čapek VŠ pedagog / FFUK
192. Karel Čapka absolvent mediálních studií / FSV
193. Kateřina Čapková historička - ÚSD AV ČR / externí vyučující FF UK
194. Kateřina Časarová studentka / FF UK
195. Martin Čech absolvent / MFF UK
196. Jakub Čech student / PF UK
197. Anežka Čechová studentka / FHS
198. Jan Čejka Student / FF UK
199. Katarína Čekovská student / PřF UK
200. Heda Čepelová absolventka / FHS
201. Matěj Čermák Student / FF UK
202. Jan Čermák Student / FF UK
203. Klára Čermáková student / PedF UK
204. Monika Čermáková lékařka / 2.LF
205. Erika Čermáková studentka / FF UK
206. Jitka Černá Studentka / FF
207. Kateřina Černá Studentka / FHS
208. David Černík Absolvent / FSV UK
209. Jan Karel Černý student / FF UK
210. Robert Černý zoolog / Přírodovědecká
211. Dora Čertnerová doktorandka / PřF UK
212. Jan Červenka odborný asistent / filozofická
213. Jakub Červený Student / PŘF UK
214. Lukáš Lev Červinka doktorand / PF UK
215. Martin Čihák student / FF UK
216. Kateřina Čiháková učitelka / absolventka PřF UK
217. Ivana Čihánková psycholožka / FF UK, PřF UK
218. Markéta Čihařová absolventka / FF UK
219. Klára Čížková absolventka / FSV/FHS UK
220. Filip Čižmář Student / MFF
221. Jan Čuda botanik / PřF UK, absolvent
222. Michal Daněk biolog - UEB AV ČR / PřF UK - absolvent
223. Petra Daňhelová absolventka / FF
224. Valentina Dani doktorandka / FF UK
225. Klára Daňková doktorandka / PřF UK
226. Jan Dařílek Student / Fakulta sociálních věd
227. Laura Delgado vytvarnice / PřF UK
228. Ivo Denemark Projektový Manažer inovací / FF UK
229. Viktor Derka Doktorand / PF UK
230. Jan Dienstbier odborný asistent / FHS UK
231. Huyen My Dinh student / FHS
232. Tomáš Dittrich účetní / FF UK
233. Šimon Dlhopolček student / FFUK
234. Jana Dlouhá věd. pracovnice / COŽP UK
235. Renáta Doanová Absolventka / FF UK
236. Jiří Dobeš Student / FSV UK
237. Šárka Dohnalová student / FF UK
238. Jarmila Dohnalová lékařka / FVL UK
239. Adam Doksanský student / FSV UK
240. Jan Doležal student / PF UK
241. Lucie Doležalová medievistka / FF a FHS UK
242. Anna Donovalová Doktorandka / PedF UK
243. Michal Ďorď student / FF UK
244. Jan Dostál Student / FSV UK
245. Mark Dostalík doktorand / MFF
246. Josefina Dostálová Student / PF UK
247. Pavla Doubková absolventka / PřF UK
248. Jakub Drbohlav konzultant / absolvent FF UK
249. Anna Drbohlavová student / FHS UK
250. Ondřej Drobil student / FF UK, FSV UK
251. Pavel Dubec odborný asistent / FF UK
252. Jan Dubský Student / MFF
253. Vlasta Dufková absolventka, překladatelka / FF UK
254. Anna Duchková absolventka / FF UK
255. Jana Dukátová studentka / FF UK
256. Anna Pospěch Durnová politoložka / FSV UK
257. Dominik Ďurovec student / HTF UK
258. Ondřej Dušek odborný asistent / MFF UK
259. Ondřej Dušek student / MFF UK
260. Lucie Dušková odborný asistent / FF UK
261. Filip Dvorak Absolvent / Přf UK
262. Veronika Dvorská studentka / FF UK
263. Lukáš Dvořáček doktorand, student / PřF UK, FF UK
264. Jan Dvořák absolvent, překladatel / FF UK
265. Michal Dvořák absolvent / FSV UK
266. Klára Dvořáková absolventka / FSV UK
267. Žaneta Dvořáková vědecká pracovnice / ÚJČ AV ČR
268. Alžběta Dyčková Student / FF UK
269. Eduard Eck student / FF UK
270. Kryštof Eckhardt Student / PedF UK
271. Kryštof Eder student / FF UK
272. Martina Adamová Eicher učitelka / Filosofická
273. Rút Ní Eithir studentka / PřF
274. Alexandra Eliášová studentka / PF UK
275. Viktor Elšík odborný asistent / FF UK
276. Sára Englišová student / FF UK
277. Lukáš Eršil absolvent / PřF UK
278. Pavel Fabini absolvent / FFUK
279. Regina Faltýnová lektorka / FSV UK
280. Matyáš Fendrych biolog / PřF
281. Tomáš Fér botanik / PřF UK
282. Hana Ferklová absolvent / FaF UK
283. Jakub Fiala lektor / FF UK
284. Vojtěch Fiala student / PřF UK
285. Prokop Fialka Student / FF
286. Alena Andrlová Fidlerová odborná asistentka / FF UK
287. Michaela Fikejzová Studentka / FHS UK
288. Dominik Filip Student / FHS UK
289. Jan Filip student / FHS
290. Klára Filipová Student / Filozofická
291. Johana Filipová student / FHS
292. Helena Filipová absolvent / FF UK
293. Gabriela Filipovičová student / PF UK
294. Ema Fischerová studentka / PřF UK
295. Sylva Fischerová odb. asistentka / FF UK
296. Anna Fišerová studentka / FF UK
297. Matěj Fixl doktorand / FHS
298. Jan Flašar doktorand / PřF UK
299. Radka Fléglová studentka / FF UK
300. Petr Fleischmann lékař / LF UK HK
301. Alice Flemrová Odborný asistent / FFUK
302. David Fojtík Student / FF UK
303. Jan Folke absolvent, zubní lékař / LF UK v Hradci Králové
304. Matěj Forejt student / FF UK
305. Pavlína Foretková absolventka / FHS UK
306. Aneta Formanová Studentka / FF UK
307. Tadeáš Fořt Novinář / FSV
308. Jakub Fořt student / FF UK
309. Pavel Franc IT manažer / MFF UK
310. Veronika Francová věd. pracovnice / PedF
311. Radka Francová studentka / FF UK
312. Pavla Francová vědecký pracovník / 1LF UK
313. Robert Fraňek absolvent / FSV UK
314. Filip Frantál student / FF UK
315. Tereza Freidingerová věd. pracovnice, absolventka / FSV, PřF UK
316. Barbora Fremlová student / FFUK
317. David Frič absolvent / PřF UK
318. Michaela Fridrichová lektorka chemie / PřF UK
319. Vladimír Fuksa Absolvent / FF
320. Kateřina Fuksová doktorandka / FHS UK
321. Zoltán Füssy postdoktorand / PřF UK
322. Vít Gaďurek student / MFF UK
323. Kateřina Gajdošová doktorandka / FF UK
324. Elen Galstyan absolvent/student / FSV
325. Ondřej Galuška lektor / FFUK
326. Kristína Gavulová studentka / 3.LF UK
327. Jan Gebert Historik / FF UK
328. Lucie Gillová doktorandka / FF UK
329. Zuzana Glatzová studentka / FF UK
330. Vjačeslav Glazov student / FF UK
331. Anna Glogarová Studentka / FF UK
332. Matěj Goláň student / FF UK
333. Miroslav Goljan Research Scientist / MFF UK
334. Martin Goll Bývalý student / FF UK
335. Šárka Grauová filoložka, odborná asistentka / FF UK
336. Magdalena Grecová studentka / FF UK
337. Justina Grecová Studentka / FF UK
338. Silvia Gregorova Učitelka / FF UK
339. Markéta Grešová Absolventka / PřF UK
340. Jarmila Grimmová absolventka / FF UK
341. Michal Grňo student / MFF UK
342. Miroslav Grznár doktorand / FF UK
343. Kristýna Hádková student / FTVS
344. Jiří Hadrava zoolog, doktorand / PřF UK
345. Markéta Haiklová doktorandka / FF UK
346. Richard Hajdučík Student / PFUK
347. Jiří Hájek student / FHS UK
348. Jakub Hajič absolvent / MFF UK
349. Lenka Hajnová studentka / FF UK
350. Markéta Hajská Vědecký pracovník / FF UK
351. Jan Haken student / FF UK
352. Adriana Haljaková studentka / FSV UK
353. Jan Hamáček absolvent, programátor / MFF UK
354. Kristina Hamplová Studentka / FF UK
355. Matěj Hána student / PF UK
356. Adéla Hanišová student / 2. LF UK
357. Ondřej Hanus korektor/překladatel / FF UK
358. Jan Hanuš odborný asistent / MFF
359. Milan Hanyš odborný asistent / FHS
360. Tomáš Hanzal doktorand / FF UK
361. Veronika Hanzalová Studentka / Filozofická
362. Tomáš Harcuba Student / FF UK
363. Kateřina Hasalová studentka / FF UK
364. Jiří Hasman odborný asistent / PřF UK
365. Ingrid Hašková studentka / KTFUK
366. Tomáš Haškovec student / 2. lékařská fakulta
367. Filip Hausknecht student / FF
368. Jan Havelka student / FF UK
369. Ing. Markéta Havelková student / Přírodovědecká
370. Tereza Havelková doktorandka / FFUK
371. Radka Havlíčková pedagožka VŠ / PedF UK
372. Josef Havránek Student / FFUK
373. Eliška Havrdová studentka / 1. LF UK
374. Jana Hejdánková absolventka / PřF UK
375. Petra Hejduková studentka / FIlosofická fakulta
376. Václav Hejhal absolvent / MFF UK
377. Eva Hejzlarová Odborná asistentka / FSV UK
378. Daniel Helmich Student,OSVČ / FSV
379. Jiří Helmich absolvent / MFF UK
380. Laura Henderson věd. pracovnice / COŽP UK
381. Jan Henyš vědecký pracovník / FF UK
382. Dominika Herianová student / FF UK
383. Jan Hermann absolvent / PřF & MFF UK
384. Josef Heřmánek Absolvent / FF UK
385. Marie Heřmanová antropoložka / FHS UK
386. David Heyrovský odborný asistent / MFF UK
387. Andrea Hisemová studentka / FHS UK
388. Michal Hladík fotograf / 2. lékařská fakulta
389. Jan Hladký matematik / MFF UK
390. Vojtěch Hladký odborný asistent / PřF UK
391. Anna Hlavackova absolventka / Fakulta socialnich ved
392. Jan Hlaváč Student / FSV
393. Jakub Hlaváček absolvent / MFF UK
394. Anna Zindulková Hlaváčková absolventka / FF UK
395. Kristýna Hlavačková studentka / PřF UK
396. Jana Hlaváčová Doktorand / PřF UK
397. Miloš Hlávka absolvent, programátor / MFF UK
398. Lenka Hlávková muzikoložka, odb. asistentka / FF UK
399. Tomáš Hnyk překladatel / FF UK
400. Marie Hodinářová absolventka / FF UK
401. Karolina Hola Studentka / PedF UK
402. Pavel Holásek absolvent / PřF UK
403. Karolina Holasová Student / FF UK
404. Jiří Holba Buddholog / Absolvent a bývalý vyučující na FF UK
405. Josef Holeček Absolvent / FF UK
406. Radek Holodňák doktorand, člen AS FHS UK / FHS UK
407. Michal Holub VŠ učitel / 1. LF UK
408. Kristýna Horáčková Bývalá studentka porodní asistence / LF UK
409. Karolína Horáčková studentka / FHS UK
410. Jitka Horáčková ekoložka / PřF UK
411. Agáta Horáčková doktorandka / PřF UK
412. Jan Horák student, vývojář / MFF UK
413. Patrik Horák absolvent, student / FF UK
414. Dominik Horák student / PřF UK
415. Eva Horčičková botanik, absolvent / PřF UK
416. Eva Horelova EU / statni sprava / FSV UK - absolventka 2003
417. Josef Horváth Student / Filozofická fakulta
418. Jan Horyna Student, sociální pracovník / ETF UK
419. Michal Hořejší doktorand / FF UK
420. Marie Hospodková lékařka / 1.LF UK
421. Jakub Hošek historik / FF UK
422. Anežka Hošková absolvent / PedF
423. Barbora Hourová absolventka / FF UK
424. Tereza Houšková student / FF UK
425. Nela Houšková student / FF UK
426. Kristýna Howse absolventka / FHS UK
427. Jakub Hradečný student / PřF
428. Agáta Hrdličková studentka a senátorka / FHS UK
429. Pavel Hrdý Student / PF UK
430. Ivan Hrdý biolog / PřF UK
431. Lucie Hromková doktorandka / FHS
432. Jakub Hronek Student / Filozofická
433. Jan Hrudka odborný asistent patologie / 3. lékařská fakulta
434. David Hruška doktorand (Uni. Leipzig) / MFF UK
435. Petr Hruška absolvent / MFF UK
436. Karolína Hrušková Studentka / FF UK
437. Vít Hubka odborný asistent / PřF UK
438. Hana Hubová Student / PŘF UK
439. Kateřina Hudáčová studentka / FF UK
440. Ondřej Hudeček absolvent / FHS UK
441. Martin Hůla Vědecký pracovník / PřF UK
442. Eliška Hůlová Studentka / PF UK
443. Filip Huněk doktorand / FSV UK
444. Kristýna Husťáková Studentka / FHS
445. Hana Hušková absolventka / PřF UK
446. Adam Hutňan Student / 2. LF
447. Ema Chaloupecká doktorandka / PřF UK
448. Helena Chalupová doktorandka / FF UK/PedF UK
449. Anna Chalupová studentka / FF UK
450. Radka Chapin Psychoterapeut / FF
451. Anežka Charvátová vyučující / FFUK
452. Kateřina Chmelíčková lékařka / 1.LF UK
453. Hana Chorvátová absolvent / FF Uk
454. Jan Chromý odborný asistent / FF UK
455. Kristina Chvalová studentka / FF UK
456. Vašek Chvátal matematik / MFF UK
457. Stela Chvojková studentka / FFUK
458. Radim Chyba absolvent / FF / UK
459. Mgr. Johana Chylíková Vědecká pracovnice SOU AV ČR / FSV UK
460. David Chytil student / PF UK
461. Jiří Chytrý student / FF UK
462. Richard Ivánek student / MFF UK
463. Julie Jägerová absolvent / FF UK
464. Jana Jáchimová absolventka / MFF UK
465. Karolína Jáchymová Studentka / FHS UK
466. Nikola Jajcay postdoktorand TU Berlin / absolvent MFF
467. Tomáš Janáček absolvent / FSV
468. Petra Jančíková zaměstnanec ZO / Filizofická fakulta
469. Marián Jančovič doktorand / PřF
470. Barbora Jančulová Studentka / FHS UK
471. Marek Jandák doktorand / FF UK
472. Jakub Janik Student / FF UK
473. Veronika Janíková absolventka / Filosofická fakulta
474. Václav Janoščík absolvent, odborný asistent / FF UK / AVU / UMPRUM
475. Hynek Janoušek učitel, překladatel, doktorand / FFUK
476. Zdeněk Janovský botanik / Přírodovědecká
477. Petr Janšta odborný asistent / PřF UK
478. Vanda Janštová Odborný asistent / PřF
479. Jiří Jareš novinář / žurnalistiky
480. Kristina Jarošová studentka / FF UK
481. Veronika Jařabová absolventka / FF UK
482. Miro Jašurek absolvent / FHS UK, FSV UK
483. Jonáš Jauernig student / FTVS
484. Jakub Jauernig doktorand / FF UK
485. Lenka Jehchová student / Filozofická
486. Tomáš Jelínek vědecký pracovník / FF UK
487. Tomáš Jelínek Student / 2. lékařská fakulta
488. Tereza Jenčová Studentka / 2.lékařská fakulta
489. Pavla Jenková absolventka / FHS, ETF
490. Julie Jeřábková Absolventka / FHS
491. Jakub Jetmar student / FF UK
492. Kateřina Ježková na mateřské dovolené / PřF
493. Filip Jirouš student / FFUK
494. Martin Jirsa student / PRF UK
495. Kateřina Jirsová absolventka, zaměstnankyně / FHS
496. Marie Jiřičková studentka / FF UK
497. Jacques Joseph absolvent, vědecký pracovník / Přírodovědecká Fakulta
498. Valerija Judina studentka, archivářka / FF
499. Tereza Juhászová doktorandka / FSV UK
500. Lenka Jungmannová literární vědkyně / Filosofická
501. Alžběta Jurčová absolventka, studentka / FF UK
502. David Jurnečka doktorand / Přírodovědecká
503. Filip Kábrt absolvent / MFF UK
504. Lucie Kačmarová botanik / PřF UK
505. Alexandr Kadavy absolvent / PedF UK
506. Adéla Kadeřábková Student / FF UK
507. Šimon Kadeřávek Student / PedF UK/FSV UK
508. Ivan Kafka administrativní pracovník / FF UK
509. Sofie Kaiprová studentka / PedF UK
510. Ida Kaiserová absolventka / FSV UK
511. František Kalenda doktorand / FHS
512. Kateřina Kalinová lékařka, absolventka / 2. LF UK
513. Kristýna Kamarádová studentka / FHS UK
514. Veronika Kamenická absolventka / FF UK, PedF UK
515. Anna Kampová studentka / PřF
516. Vojtěch Kaněra student / 2 LF
517. Josef Kaňka student / FSV UK
518. Jakub Kapičiak doktorand / Filozofická fakulta
519. Karina Kapounová doktorandka / FF
520. Filip Karásek student / PřF
521. Kryštof Karel Student / Fakulta sociálních věd
522. Alexadr Kasal doktorand / FSV UK
523. Jakub Kašpar student / MFF UK
524. Anna Kašparová studentka / 3. LF UK
525. Vít Kazmar překladatel, doktorand / FF UK, FSV UK
526. Marie Kazmarová pedagog, absolvent / ETF UK
527. Dominika Kecsöová student / FFUK
528. Zuzana Kellerová Student / PF UK
529. Denisa Reshef Kera absolvent UK, Marie Curie Research Fellow / University of Salamanca
530. Michaela Kešnerová lékárnice / FaF UK
531. Martin Khoder Student / 2. LF UK
532. Kateřina Kiedrońová studentka / FHS UK
533. Nelli Kim student / FF UK
534. Vojtěch Kinter student / FF UK
535. Tereza Kissová student / 2. LF
536. Alžběta Klatová Assistant Dean / FHS
537. Václav Klepš advokát / Právnická, FSV
538. Justina Kletečková absolvent / FFUK
539. Jakub Klevar student / 1. LF UK
540. Kryštof Klika student / FF
541. Ondřej Klimeš externí vyučující / FF UK
542. Adam Klimeš doktorand / PřF UK
543. Magdaléna Klimešová Evaluátorka / ISS FSV UK
544. Anna Klimešová studentka / PedF UK
545. Hedvika Klímová studentka / FF UK
546. Magdalena Klinecká Absolventka / PedF UK
547. Božena Klodová Biolog / Přf
548. Jan Klouda doktorand / PřF
549. Kateřina Kňapová doktorandka / FF UK
550. Pavlína Knobová doktorand / Přírodovědecká
551. Ondřej Knopp student / MFF UK
552. Matěj Knopp Student / 3. LF UK
553. Ondřej Knor Student / FF UK
554. Ondrej Koci Absolvent / 1.LF
555. Tomáš Kočnar učitel, student / PřF UK
556. Eliška Kodyšová Psycholožka, absolventka postgrad. studia / FF UK
557. Petr Kohout odborný asistent / PřF UK
558. Jiří Karel Kohout lékař, absolvent / 1. LF UK
559. Damián Koch student / FHS UK
560. Anna Kojanová studentka / FHS UK
561. Richard Kokeš absolvent / ISS FSV
562. Iveta Kokyová studentka / FFUK
563. Jakub Koláček doktorand a vědecký pracovník / FF
564. Petr Kolář absolvent / MFF UK
565. Šimon Kolář student PřF UK / PřF UK
566. Petr Kolář doktorand / PřF UK
567. Anna Kolářová absolventka / FF UK
568. Petra Kolínská absolventka / FF UK
569. Ondřej Kolínský Absolvent / FSV UK
570. Jiří Komárek Student / FSV
571. Tomáš Komm právník / Právnická fakulta
572. Michael Komm absolvent / MFF UK
573. Kryštof Komolý student / FF UK
574. Eliška Koňaříková absolvent a vědecký pracovník / PřF UK
575. Jan Konečný Student PhD / Přírodovědecká
576. Tomáš Konečný doktorand / FF
577. Anna - Marie Kopecká studentka / FSV UK
578. Mahulena Kopecká studentka / FSV UK
579. Jakub Kopřiva doktorand / MFF UK
580. Marie Kopřivová VŠ pedagog / FF UK
581. Evelína Koptišová Absolventka / FSV UK
582. Ondřej Korábek ekolog / PřF UK
583. Jiří Kordík student / FSV UK
584. Jiri Kosina absolvent / MFF UK
585. Barbora Kosinová učitelka ZŠ / FF UK
586. Stanislav Kostiha překladatel / FF UK
587. Lukáš Kostínek absolvent, tajemník senátorského klubu Senátu PČR / PF UK
588. Emma Kotasová student / FF UK
589. Lukáš Kotek ekonom / FSV UK
590. Tomáš Koubek vědecký pracovník / Přf UK
591. Alice Koubová vědecká pracovnice / AVČR
592. Šimon Haikl Koukal Student / FF UK
593. Jiří Koukal doktorand / FF UK
594. Jan Koura odborný asistent / FF UK
595. Eliška Koutná doktorandka / PřF
596. Martin Kovacs Student / FHS
597. Jakub Kovařík Student / FHS
598. Kateřina Kovářová student / FF UK, PF UK
599. Pavel Koziol doktorand / PřF UK
600. Irena Kozmanová akademická pracovnice / FF UK
601. Petra Kozojedová Student / PŘ F UK
602. Martina Kracíková Studentka / FHS
603. Barbora Kraftová lektorka a překladatelka / absolventka FF UK
604. Vladimíra Krajcsovicsová studentka / FF UK
605. Tomáš Králík absolvent / FHS UK
606. Milan Krám Absolvent / FSV UK
607. Michaela Krátká studentka / Evangelická teologická fakulta UK
608. Matouš Kratochvíl Student / FF UK
609. Zdeněk Kratochvíl učitel / Přírodovědecká
610. Adéla Kratochvílová Student / FHS UK
611. Michal Kraus student / PřF UK
612. Veronika Krause student / FTVS UK
613. David Krause doktorand / PřF UK
614. Jonáš Kreisinger student / FHS
615. Jan Krejčí student / MFF UK
616. Zuzana Krejčí Studentka / PEDF UK
617. Jakub Krejsa lékař / LFP
618. Vojtěch Kreuz student / PedF UK
619. Linda Kriegerbecková zaměstnanec / 2. LF UK
620. Tomas Kroczek doktorand / PřF UK
621. Matěj Krofta student / FHS UK, FF UK
622. Matouš Krömer doktorand / PřF
623. Pavel Kroupa právník a historik umění / PF UK, FF KU
624. Jaroslava Kroupová historička umění / FF UK
625. Anna-Marie Kroupova studentka / FFUK
626. Jan Krpata Student / PedF
627. Veronika Kršková Student / FF UK
628. Martin Kruliš odborný asistent / MFF UK
629. Pavel Křeček Student / FF UK
630. Václav Křenek Student / FF UK
631. Matěj Křepinský student / FF UK
632. Vlastimil Křišťan doktorand / FF UK
633. Ondřej Kříž student / PF UK
634. Jan Kříž student / MFF UK
635. Matyáš Křížkovský doktorand / FF UK
636. Vilém Kubáč Student, akademický senátor KTF UK / FF, KTF
637. Jan Kubát / FSV
638. Lenka Kubelová absolventka / FF UK
639. Lukáš Kubička odborný asistent / PřF UK
640. Kateřina Kubíková doktorandka / FF UK
641. Kateřina Kubínová historička umění / absolventka FF UK
642. Helena Kučerová ext. vyučující / FF UK
643. Andrea Kučerová Doktorandka / FF UK
644. Vojtěch Kudla student / FF UK
645. Michal Kuchár absolvent / Přírodovědecká
646. Petr Kukal absolvent / PedF UK
647. Adam Kulich student / PřF UK
648. Jan Kuliš student / FSV UK
649. Benjamín Kunc student / FF UK
650. Helena Kunertová studentka / FF UK, FSV UK
651. Lucie Kurusová studentka / filozofická
652. Vladimir Kusbach vědecký pracovník GFÚ AVČR / PřF UK
653. Jakub Kuthan Student / HTF UK
654. Lucie Kuželová studentka / FF UK
655. Jan Kvíz Student / PřF UK
656. Tereza Jiroutová Kynčlová odborná asistentka / FHS
657. Jana Valdrová Kyselová OSVČ / PřF UK
658. Karolína Lahučká doktorandka / FF UK
659. Václav Laifr absolvent / FF UK
660. Zdeněk Lajbner biolog, absolvent / PřF UK
661. Renata Landgráfová akademická pracovnice / FF UK
662. Jan Lata státní zástupce / PF UK
663. Lukas Laube absolvent / FF UK
664. Zuzana Laubeová doktorandka / FF UK
665. Tomáš Lazecký absolvent / FHS UK
666. Michal Láznička akademický pracovník / FF UK
667. Adam Láznička doktorand / 2. LF UK
668. Jan Lebeda Student / FHS UK
669. Dagmar Lendelová student / FF UK
670. Barbora Lepková doktorandka / PřF UK
671. Petra Lewis překladatelka / FHS
672. Miroslav Líbal student a vyučující / PŘF/FSV
673. Anna Libánská studentka / FF
674. Anežka Libánská studentka / FF UK
675. Petra Lien Studentka / FFUK
676. Matej Lieskovský student / MFF UK
677. Barbora Lichancová učitelka / absolvent FF UK
678. Marek Linhart student / FHS UK
679. Alena Linhartová Biolog / Přírodovědecká
680. Marcela Linková věd. pracovnice / SOU AV ČR / absolventka FF UK
681. Pavel Liska student / FF UK
682. Tereza Lišková absolventka, novinářka / FHS UK, FF UK
683. Tereza Lišková Absolvent / FSV UK
684. Ivan Loginov student / PřF UK
685. Štěpán Lohr absolvent / FF UK
686. Josef Lochman doktorand / PřF UK
687. Ester Lomová absolventka / FF UK
688. Johana Lomová absolventka / FF UK
689. Dalibor Lošťák doktorand / FHS UK
690. Petr Louda student / FF UK
691. Jana Segi Lukavská doktorandka / FF UK
692. David Lukeš akademický pracovník / FF UK
693. Lucie Lukešová lingvistka / FF
694. Barbora Lukešová Studentka / PF UK, FSV UK
695. Barbora Luňáková studentka / FF UK
696. Petr Lupac vědecký pracovník / FF UK
697. Milan Lyčka pedagog / FF UK
698. Petr Macek vysokoškolský učitel / KTF UK
699. Martin Macek doktorand / PřF UK
700. Martina Magdová absolvent / FSV UK
701. Jan Mach Vědecký pracovník / Přírodovědecká
702. Petr Mácha absolvent / FSV UK
703. Pavel Machač odborný asistent / FF UK
704. Jan Macháček absolvent / PřF UK, MFF UK
705. Zbyněk Machát doktorand / FF UK
706. Ludmila Červinková Machátová absolventka / FF UK
707. Markéta Machová doktorský student / Pedf UK
708. Eliška Mainclová studentka / Právnická fakulta
709. Anežka Majdáková absolventka / PF UK
710. Martin Majer Vědecký pracovník / PřF UK
711. Alexander Majerík študent / PřF UK
712. Karolina Majerová doktorandka / PřF UK
713. Lucie S. Malá studentka / FF UK
714. Nikola Malečková studentka / FF UK
715. Václav Malina absolvent, student / FSV UK, PF UK
716. Michal Malinský akademický vědecký pracovník / MFF UK
717. Jaromír Mára absolvent / FHS UK
718. Ondrej Marecek Student / MFF UK
719. Matouš Marek Student / PřF UK
720. Bořivoj Marek asistent / FF UK
721. Jan Mareš lékař, absolvent / 3.LF
722. Karol Marhold botanik / Přírodovědecká fakulta UK
723. Veronika Marková student / FF UK / FSV UK
724. Jan Maršálek vědecký pracovník FLÚ AV ČR /
725. Jan Martinec absolvent / PřF UK
726. František Martínek odborný asistent / FF UK
727. Veronika Martínková studentka / PedF UK
728. Tereza Martinovská studentka / FFUK
729. Daniel Marván absolvent / MFF UK
730. Tomáš Mařík absolvent / FF UK
731. Karel Mašek IT / MFF UK
732. Tereza Mašková / PřF
733. Tereza Matějková doktorandka / PřF UK
734. Jakub Matěna student / MFF UK
735. Michaela Matoušková studentka / FF UK
736. Kateřina Matušková student / FF UK
737. Tomáš Matys student / FF UK
738. Jan Matyska Archivář / FF UK
739. Zuzana Maxová student / FF
740. Jakub Mazanec doktorand / FF UK
741. Ondřej Mazura absolvent / HTF UK
742. Dana Měchurová mateřská dovolená / PedF, PřF
743. Dorotea Mejstříková absolventka / FSV UK
744. Štěpán Mejšner Student / HTF
745. Vojtěch Mejzr student / FF UK
746. Ondřej Měkota student / MFF UK
747. Eliška Melicharová Absolvent / FSV
748. Marek Melša Student historie / FF
749. Jiří Melzmuf student / FF UK
750. Michaela Mendelová student / FF
751. Chiara Mengozzi vědecká pracovnice / FF UK
752. Jakub Merc absolvent / FSV UK
753. Kristýna Merthová absolventka / FF UK
754. Vojtěch Měřička Manažer / HTF UK
755. Vladimír Míč Vědecko výzkumný pracovník / FI MUNI
756. Klára Míčková překladatelka / absolventka FF UK
757. Lucie Michálková Psycholožka / Pedagogická fakulta
758. Michael Mikat doktorand / PřF UK
759. Rachel Mikos překladatelka / FF
760. Peter Mikula doktorand / PřF UK
761. Julie Mikulová Student / HTF UK
762. Vojtěch Miler Student / FF UK
763. Michal Miler lékař / absolvent 1.LF UK
764. Jiří Milička Vědecký pracovník / FF UK
765. Sean Mark Miller překladatel / FSV/FHS UK
766. Martin Minařík biolog, absolvent / PřF
767. Rudolf Minka student / FF UK
768. Veronika Mistrová lektorka / FSV UK
769. Vojtěch Mišák Student / Právnická fakulta
770. Vojtěch Míšek student / PřF UK
771. Anežka Mišoňová lektorka / filozofická
772. Šárka Mitlöhner Lékařka / 3. LF
773. Dominika Mňuková studentka / FSV UK
774. Pavel Moravec Student / FF UK
775. Boris Mosković doktorand / FF UK
776. Yuliya Moskvina PhD studentka / FSV UK
777. Jan Moučka student / MFF UK
778. Patrik Mráz botanik, doc. / PřF UK
779. Cyril Mrázek student / FF UK
780. Jaromír Mrňka historik ÚSTR / absolvent FF UK
781. Jakub Múčka student / FF UK
782. Kateřina Lindnerová Mudroňová doktorand / MFF UK
783. Cyril Mucha odb. asistent / 1.LF UK
784. Sabrina Muchová doktorandka / FF UK
785. Eva Muchova Chemik / PrF absolvent
786. Mihad Mujanović doktorand / FF UK
787. Michal Müller absolvent / FF UK
788. Daniel Müllern student / PF UK
789. Jana Muroňová studentka / PF UK
790. Tomáš Musil doktorand / MFF UK
791. Michal Musil absolvent / PřF UK
792. Jan Musil vědecký pracovník / Přírodovědecká fakulta
793. Jan Musílek absolvent, bývalý člen AS UK / MFF UK
794. Jindřich Mynarz absolvent / FF UK
795. Mikuláš Myslbek Ministerský rada / FSV UK
796. Jitka Myšková bioložka / vědecká pracovnice / PřF UK
797. Tomáš Nagy absolvent / MFF UK
798. Ondřej Nejedlý Student / PedF UK
799. Ondřej Nekola doktorand / PřF UK
800. Tereza Němcová studentka / FF
801. Dominika Němcová Studentka / FF UPce
802. Václav Němec univerzitní pedagog / filozofická
803. Šimon Nemec student / Filozofická
804. Matěj Nemec student / PřF&MFF UK
805. Štěpán Nemec student / UK FTVS
806. Pavel Němec odborný asistent / PřF UK
807. Johana Němečková studentka / FF UK
808. Renáta Németh Studentka / FSV UK
809. Kryštof Neřold Student / Filosofická fakulta
810. Pavel Nesnídal senior v penzi / absolvent MFF v roce 1971
811. Jan Nešpor Student / Právnická fakulta
812. Anna Netolická Studentka / FF UK
813. Filip Neuhäuser student NMgr. / KTF UK
814. Olga Neumannová absolventka / FFUK
815. Petra Neveceralova PhD student / PřF UK
816. Ngoc Nguyenová studentka / FF UK
817. Karolína Nová student / PF UK
818. Jiří Novák Absolvent / FSV
819. Filip Novák student / FF UK
820. Jakub Novák doktorand / PřF
821. Lukáš V. F. Novák biolog, doktorand / PřF UK
822. Josef Novák Student / Pedagogická fakulta
823. Adam Novák student / FSV
824. David Novák externí vyučující / FF UK
825. Tomáš Novák Student / PF UK
826. Matouš Novák lékař / 1.LF UK
827. David Novák student / PřF UK
828. Lucie Nováková studentka / FF UK
829. Julie Nekola Nováková doktorandka / PřF UK
830. Alena Novotná doktorandka / FF UK
831. Jakub Novotný student / FF UK
832. Ondřej Novotný student / FF UK
833. Marek Novotný student / PřF UK
834. Matěj Novotný redaktor akademického periodika / absolvent FF UK, nyní v KKS FLÚ AV ČR
835. Jiří Novotný absolvent / MFF UK
836. Jan Novotný Student / PF
837. Marian Novotný odborný asistent / PřF UK
838. Jaroslav Nunvář akademický pracovník / PřF UK
839. Michal Nýdr student / FF MUNI
840. Blanka Nyklová vědecká pracovnice / FSV, FHS, absolventka
841. Ondřej Obergruber student / FSV UK
842. Dominik Obruča administrativní pracovník / absolvent FF, zaměstnanec RUK
843. Radek Ocelák absolvent / FF UK
844. Rastislav Oľhava zamestnanec (PřF UK) / absolvent (MFF UK)
845. Miroslav Olšovský literární historik/absolvent / FFUK
846. Lubomír Ondračka vědecký pracovník / FF UK
847. Tomáš Opat student / PF UK
848. Matouš Orel absolvent / 2.LF UK
849. Jan Ort doktorand / FF UK
850. Jakub Ort doktorand / FF UK
851. Michal Otáhal student anglistiky / Filozofická fakulta
852. Kristián Ott Student / PřF
853. Mariana Slačálková Otterová absolventka / HTF UK
854. Rebeka van Overloop bývalý student / FF UK
855. Marie Paclíková studentka / FF UK
856. Kamila Panešová lektorka / FSV UK
857. Marek Panocha student / FF
858. Marika Páralová studentka / PedF UK
859. Josef Patočka student / FF UK
860. Tereza Patzenhauerová studentka / FHS
861. Štěpán Pavlíček student / FF UK
862. Olga Pavlova Pedagožka / FF UK
863. Milan Pavlovič student / FF UK, FHS UK
864. Matúš Pavlus student / 2. lf
865. Pavel Payne vědecký pracovník, absolvent / PřF UK
866. David Payne Student / FF
867. Marie Payne absolvent, lektor / FF UK
868. Kryštof Pazdera student / PřF UK
869. Tereza Pazderová studentka / FF
870. Marie Pažoutová Biokurátor / PřF UK
871. Martin Pehal odborný asistent / FF UK
872. Sylvie Pecháčková absolventka / PřF UK
873. Petr Pechman student / MFF UK
874. Kristýna Pechová Studentka / Pedf UK
875. Olga Pek absolventka / FF UK
876. Ondřej Peksa absolvent, lichenolog / PřF UK
877. Vojtěch Peksa absolvent / FF UK
878. Lada Peksová Doktorand / MFF UK
879. Lucie Pelčíková absolventka / FF UK
880. Jan Pergl botanik / PřF, absolvent, BÚ AV ČR
881. Aneta Petani Studentka / PF UK
882. Tomáš Petr student / PřF
883. Matoušek Petr sociolog / Klinika adiktologie
884. Štěpánka Petričáková studentka / FF UK, PedF
885. Nikolas Petrov student / 3. LF
886. Tereza Petrusková Akademický pracovník / PřF
887. Honza Petružela šéfredaktor Divadelní revue, absolvent / FF UK
888. Silvia Petty Student / FF UK
889. Denisa Pevná studentka / FHS UK
890. Michael Pfann vikář ČCE, doktorand / ETF UK
891. Martin Philipp Student / FSV UK
892. Diana Piguet vedecká pracovnice AV ČR / absolventka MFF UK
893. Šimon Pinkas student, / FSV UK
894. Pavel Pipek absolvent a vědecký pracovník / PřF UK
895. Ivana Piptova student / FF UK
896. Petr Píša vědecký pracovník ÚČL AV ČR / absolvent FF UK
897. Miroslav Pištěk absolvent / MFF UK
898. Jana Pištorová státní úředník /
899. Jan Pitra student / FHS UK
900. Lucie Pivoňková Absolvent, lektor / FFUK
901. Valérie Pleskačová student / FSV UK
902. Veronika Pleskotová Studentka / FF UK
903. Jan Plíva Student / Přf UK
904. Marek Pocestný absolvent / FF UK
905. Tereza Podolská studentka / PřF UK
906. Šimon Pohořelý absolvent / FHS UK
907. Vojtech Pojar absolvent / FF UK
908. Jiří Pokorný odborný asistent / PF UK
909. Dušan Pokorný matematik / MFF UK
910. Šimon Pokorný doktorand / PřF UK
911. Daniel Pokorný doktorand / PřF UK
912. Ondřej Pokorný Absolvent / FSV
913. Matěj Pokorný doktorand / PřF UK
914. Michael Polák Doktorand / FF UK
915. Kateřina Poláková studentka / PřF UK
916. Petra Polanecká Studentka / FSV UK
917. Jan Polášek analytik ICT / RUK
918. Yekaterina Pomazova studentka / FF UK
919. Petra Poncarová Studentka / FF UK
920. Filip Poništ Student / FHS
921. Michal Pospěch Student / MFF UK
922. Vilém Pospíšil Student / FHS UK
923. Tereza Pospíšilová studentka / FSV UK
924. Ema Pospíšilová Studentka / FF UK
925. Hana Potociarova student / 2. LF UK
926. Eva Pourová lékařka / FVL UK
927. Petr Prášek absolvent / FF UK
928. Jakub Prašivka Koordinátor nabídek pro státní sektor, student FSV UK / FSV
929. David Pražák absolvent / LF HK
930. Ondřej Prcín IT / FF UK
931. Viktorie Preissová studentka / FSV UK
932. Dominik Presl absolvent / FSV UK
933. Šimon Presser Absolvent, Student / PF UK, FSV UK
934. Tomáš Procházka botanik, kurátor BZ PřF UK / PřF UK
935. Markéta Procházková studentka / FF UK
936. Anna Procházková botanička / PřF UK
937. Ondřej Prokop student / FF UK
938. Hana Prokšová VŠ pedagožka / FF UK
939. Jan Prostředník absolvent / FF UK
940. Zita Prošková Absolvent / LF UK
941. Alena Prošková lektorka / FSV UK
942. Ivana Průchová absolventka / FF UK
943. Petr Přebinda absolvent / FF UK
944. Milena Přecechtělová lektorka klas.jazyků / ETF UK
945. Klára Přečková studentka / FF UK
946. Lenka Příplatová Vědecká pracovnice / PřF UK
947. Pavla Přívozníková absolventka / FFUK
948. Anna Ryant Puobišová Absolventka / FHS UK
949. Martina Pustková studentka / Pedagogická fakulta
950. Martin Pusztai doktorand / PřF UK
951. Karel Raabe student / Přírodovědecká
952. Martin Rabas doktorand / PřF UK
953. Petr Rada odborný asistent, VP2 / Přírodovědecká fakulta
954. Michael Rádl student / FF a FSV
955. Alice Rahmanová Překladatelka / FFUK
956. Magdalena Rajdlová student / PedF UK
957. Marie Rakušanová historička umění / FF UK
958. Hedvika Ranošová Studentka / MFF UK, FSV UK
959. Jakub Raška doktorand / FF UK
960. Jan Raška vědecký pracovník - zoolog / PřF UK
961. Pavel Raus student / PF UK
962. Veronika Šajtarová Rausová učitelka / absolventka HTF UK
963. Andrea Raušerová doktorandka / FF UK
964. Irena Reifová odborný asistent / FSV UK
965. Tereza Reichelová Student / FF UK
966. Martina Reiterová Doktorandka / FF UK
967. Martin Rejman IT OSVČ / MFF UK (absolvent)
968. Simona Reseková absolventka / FF UK
969. Iva Rezková AP1 / FF
970. Martin Roček doktorand / FF UK
971. Milan Ročeň student / 1.LF
972. Daniel Rod student / MFF UK
973. Benjamin Roll Student / Evangelická teologická fakulta
974. Stopková Romana Odborná asistentka / Přírodovědecka fakulta UK
975. Dušan Romportl učitel / PřF UK
976. Rudolf Rosa akademický vědecký pracovník / MFF UK
977. Alexandr Rosen vědecký pracovník / FF UK
978. Anna Rosová odborný asistent / FF
979. Eva Rösslerová studentka / FF UK
980. Jakub Roubíček student / FF UK
981. Adéla Rozbořilová absolvent/student / FF/ETF
982. Václav Rozhoň absolvent / MFF UK
983. Ludvík Rubáš student / FTVS
984. Ondřej Ručka Právník / Právnická fakulta
985. Hana Rulcová absolventka / FF UK
986. Michaela Rumpíková Student / FF
987. Filip Rut student / FF UK
988. Tomáš Růžička Fyzioterapeut / FTVS
989. Martina Rybová Doktorandka / FF UK
990. Jiri Rydl student / FF UK
991. Jaroslav Rytíř překladatel / absolvent FF UK
992. Olena Ryzhova studentka / FF UK, FHS UK
993. Kateřina Řeháková student / FSV
994. Eliška Řehořová Student / FSV UK
995. Josef Řičář student / FHS UK
996. Kryštof Tomáš Říha Student / FF
997. Ladislav Říha Student / FF UK
998. Helena Sadílková odborná asistentka / FF UK
999. Jovana Sádlová odborný asistent / PřF UK
1000. Nina Ságová student / FSV
1001. Veronika Sacherová VŠ pedagog / PřF UK
1002. Anna Sálová Absolventka / FSV UK
1003. Martin Samek student / PF UK
1004. Alena Sarkissian odborná asistentka / FF UK
1005. Tomáš Savčenko student / FF UK
1006. Miroslav Sedláček Absolvent / FF UK
1007. Martin Sedláček Psycholog, absolvent / FFUK
1008. Ondřej Sedláček Odborný asistent / PřF UK
1009. Jan Seidl absolvent, historik / FHS UK
1010. Klára Seidlová student / FF UK
1011. Iveta Sekerášová Student / PřF UK
1012. Barbora Semeráková environmentální vzdělávání / absolventka PřF
1013. Jiří Setnička vývojář / MFF
1014. Nastasja Shubina Student / FFUK, PřFUK
1015. Michal Schejbal doktorand / HTF
1016. Kamila Schewczuková studentka / FF UK
1017. Sára-Ráchel Schlehrová studentka / Fakulta Sociálních věd
1018. Jana Schmidtová studentka / PřF
1019. Julie Schmidtová studentka / FF UK
1020. Jitka Schormová absolventka / FF UK
1021. Františka Zezuláková Schormová doktorandka / FF UK
1022. Zuzana Schreiberová absolventka/ředitelka neziskové organizace / FHS UK
1023. Radovan Síbrt producent/režisér / FF Uk a FHS UK
1024. Tomáš Sieger vědecký pracovník / absolvent MFF UK
1025. Sára Sichingerová absolventka / FF UK
1026. Jan Simonides Lékař / 3. LF UK
1027. Dagmar Simonidesová Anesteziolog / 3. LF
1028. Jiří Sirůček student / FF UK
1029. Jan Skalík absolvent / FF UK
1030. Petr Sklenář VŠ pedagog / PřF UK
1031. Václav Sklenář doktorand / FF UK
1032. Roman Skokan doktorand / PřF UK
1033. Václav Skořepa student / FF UK
1034. Hana Skoumalová lingvistka / FF UK
1035. Jan Skovajsa pedagog / FHS UK a AMU
1036. Ondřej Skovajsa vyučující, doktorand / FF UK
1037. Jiří Skuhrovec vědecký pracovník VÚRV / absolovent PŘF UK
1038. Markéta Slábová Odborný asistent / Zemědělská fakulta JU
1039. Ondřej Slačálek odborný asistent / FF UK
1040. Martin Sládek absolvent / PF UK
1041. Johana Sládková studentka / FF UK
1042. Jessica Sládková Studentka / FF UK
1043. Lukáš Sladký Student / MFF
1044. Pavel Sladký vědecký pracovník / absolvent FF UK
1045. Jakub Sláma akademický pracovník, doktorand / FF UK
1046. Tereza Slámová doktorand / Přf UK
1047. František Slanina student / Pedf UK
1048. Matěj Slavík Student / PF UK
1049. Ondřej Slavík učitel / FHS UK
1050. Petra Slížková student / FF UK
1051. Marián Sloboda VŠ pedagog / FF UK
1052. Marek Slovák botanik, odborný asistent / PřF UK
1053. Radomír Smetana matematik / MFF UK, absolvent
1054. Ondřej Smetana biolog / PřF
1055. Jiří Smlsal doktorand / FF UK
1056. Eva Smolíková studentka / FHS
1057. David Smrček Student / FF UK
1058. Josef Smrž Absolvent / FF UK
1059. Marie Smutná lektorka a metodička / absolventka FF UK
1060. Václav Smyčka absolvent, historik / FF UK
1061. Kateřina Smyčková vědecká pracovnice / Filozofická fakulta
1062. Daniela Sobotková absolventka, psycholožka / FF UK
1063. Michael Sochor Student / FF UK
1064. Barbora Sojková Doktorandka University of Oxford / absolventka FF UK / Balliol College, University of Oxford
1065. Tereza Soljakova doktorandka / PrF UK
1066. Radka Solná absolvent / PF UK
1067. Patrik Sommer student / FF UK
1068. Viktor Soukup Student / MFF UK
1069. Linda Soukupová studentka / FFUK
1070. Elisa Speváková studentka / FHS UK
1071. Jan Spousta absolvent, analytik / FSV UK
1072. František Srb student / MFF UK
1073. Vojtěch Srdečný student / MFF UK
1074. Monika Stachová studentka / FF UK, FHS UK
1075. Alžběta Stančáková absolventka / FF UK
1076. Marie Staňková student / FSV UK
1077. Mirjam Stará absolventka / lékařská
1078. Martin Stárek Datový analytik / IES FSV
1079. Terezie Stehlíková absolventka / FHS UK
1080. Jakub Steiner ekonom / CERGE-EI
1081. Vojtěch Steininger advokát / PF UK
1082. David Stella Student / PŘfUK
1083. Ron Stern student / FF UK, PF UPOL
1084. Marek Stibal vědecký pracovník / PřF UK
1085. Petr Stiblík Absolvent / Přírodovědecká
1086. Petra Stolaříková studentka / 3 LF UK
1087. Lucie Storchová vyučující / FHS UK
1088. Barbora Straková doktorand / PřF UK
1089. Pavel Straňák vědecký pracovník / MFF UK
1090. Ondřej Strava advokát / PF UK
1091. Luboš Studený doktorand / FF UK
1092. Roman Sukdolák Student / FHS UK
1093. Kateřina Hotová Svádová vědecká pracovnice / PřF UK
1094. Petr Svarny absolvent / FF UK
1095. Jaroslav Svátek odborný asistent / FF UK
1096. Eva Svatonova Absolventka / FF UK
1097. Karel Světnička doktorand / PF UK
1098. Josef Svoboda absolvent / MFF UK
1099. Vojtěch Svoboda student / PF UK
1100. Pavel Svoboda Doktorand / PřF
1101. Daniela Svobodová absolventka / FF UK
1102. Tereza Svobodová studentka / FF UK
1103. Nikola Sýkorová Student / FTZ, ČZU
1104. Petr Synek absolvent / PřF UK
1105. Hana Synková absolventka, odb. asistentka / FF
1106. Jevhenija Syvulja studentka / FF UK
1107. Kristina Szonowská student / Filozofická fakulta
1108. Veronika Szutkowská absolvent / PřF UK
1109. Jan Szutkowski student PhD / Přírodovědecká
1110. Jiří Šabek doktorand / FF UK
1111. Michal Šafránek Absolvent / FHS UK
1112. Matěj Šach absolvent / PF UK
1113. Iveta Šamšulová bývalá studentka / PřFUK
1114. Martin Šanda historik umění / FF UK
1115. Tereza Šandorová študentka / FF UK
1116. Jindřich Šavel student / FF UK
1117. Petr Šebek datový analytik, absolvent sociologie / FF UK
1118. Denisa Šebestová doktorandka / FF UK
1119. Kateřina Šebková překladatelka / absolventka FF UK
1120. Markéta Šejdová lékařka / 1.LF UK
1121. Naďa Šelbická absolventka / FF UK
1122. Kamila Šestořádová knihovnice / FTVS
1123. Petr Šída absolvent / FF UK, PřF UK
1124. Otakar Šída kurátor botanických sbírek a externí pedagog / PřF
1125. Vojtěch Šimák Student / FF UK
1126. Václav Šimánek student / 2. LF UK
1127. Jan Šimbera doktorand / PřF UK
1128. David Šimeček doktorand / FF
1129. Martin Šimkovič lékař / LF UK Hradec Králové
1130. Daniela Šimonová Vědkyně v důchodu / Přirodovědecká
1131. Lenka Šimonová absolventka / PřF
1132. Laura Šímová absolvent, lékař / 1.LF UK
1133. Anna Šímová Studentka / FF UK
1134. Irena Šímová akademická pracovnice / PřF UK
1135. Jakub Šindelář doktorand / FSV UK
1136. Jana Šindlerová vědecký pracovník / FF UK
1137. Pavel Šinkovec absolvent / FF UK
1138. Petr Šípek odborný asistent / PřF UK
1139. Pavlína Šípová neogrecistka / Filozofická
1140. Kateřina Šírová Speciální pedagog / absolvent ETF UK/ PdF MU
1141. Zuzana Škardová absolventka / FF UK
1142. Zuzana Škutová Studentka / FF UK
1143. Kateřina Škvárová studentka / UK FTVS
1144. Michael Škvrňák doktorand / FSV
1145. FIlip Šlapal Student / PřF UK
1146. Aneta Šmejcová student / FF UK
1147. Boleslav Šmejkal absolvent / FF UK
1148. Jiřina Šmejkalová pedagožka/absolventka / FFUK
1149. Kateřina Šmídková studentka / FF UK
1150. Adéla Šmídová absolventka/Na mateřské / PřF UK
1151. Filip Šnajdar Student / FHS UK
1152. Anna Šolcová doktorand / PřF UK
1153. Radoslav Šonský absolvent / 3. LF UK
1154. Martin Šorm doktorand / FF UK
1155. Petra Španělová absolventka / MFF UK
1156. Silvie Špánková filoložka / absolventka
1157. Michal Špína absolvent | redaktor / FF UK
1158. František Špinka absolvent / FF UK
1159. Štěpán Špinka vysokoškolský učitel / FF UK
1160. Marek Špinka etolog / FF UK
1161. Tereza Špinková absolventka / FF UK
1162. Adéla Špínová absolventka & sekretářka / FF UK
1163. Zuzana Špoutilová Studentka / Fakulta humanitních studii, absolventka Filozofické fakulty
1164. Veronika Šprincová absolventka / FHS UK
1165. Jaromír Šrámek asistent, doktorand / 1.LF UK
1166. Michaela Šrámková doktorandka / PřF UK
1167. Petr Štádler překladatel / absolvent FF a FSV UK
1168. Jitka Štáfková akademická pracovnice / bioložka / Přírodovědecká
1169. Martina Šťastná studentka / FF UK
1170. Jan Šťastný lektor / PřF UK
1171. Radka Štefaníková studentka / MFF UK
1172. Monika Štefková doktorandka / FF UK
1173. Zuzana Štefková VŠ pedagožka / FFUK
1174. Markéta Štechová absolventka / FSV UK
1175. Jakub Štenc student / PřF UK
1176. Martin Štěpán student / PF
1177. Jan Štěpán student / PřF UK
1178. Ondřej Štěpánek doktorand / FF UK
1179. Jan Štěpánek absolvent / FF UK
1180. Heřman Štěrba Student / FF/UK
1181. Hana Štěříková VŠ pedagožka / FF UK
1182. Václav Štětka vědecký pracovník / FSV UK
1183. Ondřej Štětka Student / FF UK
1184. Petr Šťovíček advokát / právnická
1185. Jan Šťovíček absolvent / právnická
1186. Vít Štrobach historik / FF UK
1187. Oldřich Štros student / FF UK
1188. Jan Štundl biolog / PřF UK
1189. Jan Švadlenka Biolog / absolvent / Přírodovědecká
1190. Marek Švagr Lékař / 3 LF UK
1191. Eva Švagr Student / Přírodovědecká
1192. Martina Švancarová studentka / FF UK
1193. Patrik Švančara doktorand / MFF UK
1194. Michaela Švarcová Studentka / FHS
1195. Ondřej Švec odborný asistent / FF UK
1196. Jana Švorcová vědecký pracovník / Přírodovědecká
1197. Jan Táborský redaktor / FF
1198. Lea Takács VŠ pedagog / FF UK
1199. Miloslav Tauchman absolvent / LF UK
1200. Kristián Těmín student / FF UK
1201. Veronika Teryngerová lektorka / FHS UK
1202. Martin Tharp Doktorand / FHS Doktorand
1203. Michal Thim Absolvent / FSV UK
1204. Ondřej Tichý akademický pracovník / FF UK
1205. Tomáš Tichý botanik / PřF UK
1206. Kateřina Tisová Studentka / FSV UK
1207. Tomáš Titěra student / FF UK
1208. Petr Tlapa student / MFF UK
1209. Radim Tobolka absolvent / 1. LF UK
1210. Daniela Tollingerová Absolvent / FSV
1211. Jan Toman vědecký pracovník / PřF UK
1212. Oldřich Tomášek absolvent / PřF UK
1213. Ema Toušková studentka / FF UK
1214. Olga Trckova galerista a VŠ externí vyučující / FF UK
1215. Jan Trčka Manager / 1. LF UK
1216. Tomáš Treichel Student / FF
1217. Milos Trgina OSVC / MFF UK
1218. Šimon Trlifaj analytik veřejné správy / FSV
1219. Kateřina Trlifajová odborný asistent / Fakulta informačních technologií ČVUT
1220. Luci Trlifajová antropoložka / FSV UK, SoU AV ČR
1221. Kristýna Trochtová studentka / FF UK
1222. Kateryna Trompak student / FF UK
1223. Robert Tropek odborný asistent / PřF
1224. Michaela Trtíková Rodičovská dovolená / FF UK, PřF UK
1225. Štěpán Truhlařík student / FF UK
1226. Kateřina Trumhová doktorandka / PřF UK
1227. Ivana Trummová Absolventka / MFF UK
1228. Markéta Truncová Student / KTF UK
1229. Nora Třísková studentka / FF, FSV UK
1230. Vít Tuček matematik / MFF UK
1231. Alena Tulachová advokátka / PF UK
1232. Petr Tureček vědecký pracovník / PřF UK
1233. Matouš Turek doktorand / FF UK
1234. Matěj Turek student / PřF UK
1235. Petr Turek Student Historie / Filozofická
1236. Jan Tuška student / PedF UK
1237. Martin Tušl psycholog / FF UK
1238. Dana Tyčová studentka / FF UK
1239. Věra Tydlitátová absolvenkta / FF UK
1240. Klára Uhlířová odb. asistentka / MFF UK
1241. Eva Ullrichová absolventka / tlumočnice / FF UK
1242. Jan Urban výzkumný pracovník / Centrum pro otázky životního prostředí
1243. Berenika Zemanová Urbanová absolventka / FF UK
1244. Tomáš Urfus odborný asistent / PřF UK
1245. Romana Urfusová doktorand / PřF UK
1246. Jindřiška Urfusová právník / PF UK
1247. Marek Uvizl doktorand / PřF UK
1248. Josef Vacek Doktorand / PF UK
1249. David Vaculík Absolvent / FSV UK
1250. Štěpán Vácha absolvent, historik umění AV ČR / FF UK
1251. Markéta Vajchrová lékařka, absolventka / 1.LFUK
1252. Jana Valdrová jazykovědkyně / Univerzita Innsbruck
1253. Milan Válek student / FSV UK
1254. Tomáš Valenta Student / Právnická fakulta
1255. Matyáš Valenta Student / FF UK
1256. Anezka Valentova absolventka / FHS UK
1257. Tomáš Vališka doktorand / FF UK
1258. Radka Vališková doktorandka / FFUK
1259. Václav Valtr Doktorand / FF UK
1260. Rostislav Valvoda absolvent / FF UK
1261. Radek Váňa Student / 2. LF UK
1262. Anna Novák Vanclová doktorand / PřF UK
1263. Aneta Vančatová Studentka a restaurátorka NA / FHS UK
1264. Jana Vaněčková studentka / FF UK
1265. Jan Vaněk absolvent / PedF UK
1266. Jakub Vaněk student / FF UK
1267. Vojtěch Vaněk absolvent / FFUK
1268. Martina Vaníková odborný asistent / FF UK
1269. Kateřina Vaňková Studentka / FF UK
1270. Marie Vaňková doktorandka / Ff UK
1271. Gor Vartazaryan student / PFUK
1272. Kateřina Vašků odborný asistent / FF UK
1273. Adéla Vašků Student / FF UK
1274. Jan Vávra Vědecký pracovník EF JU / absolvent FF UK
1275. Natálie Vavřinová student / FF UK
1276. Vít Vejmelka student / 2. LF UK
1277. Zdeněk Verner AP / PřF
1278. Jana Kolečková Veselá kurátor / absolventka FF UK
1279. Jana Veselá absolventka / PřF UK
1280. Martin Veselka doktorand / FF UK
1281. Jiří Veselý Student / PedF
1282. Zdenek Vesely Absolvent / FF UK
1283. Anna Větvičková Studentka / PřF UK
1284. Jan Vičík Student / PF UK
1285. Martina Vídenová doktorandka / FF UK
1286. Michal Vinkler odborný asistent / PřF UK
1287. Jitka Vinklerová absolventka / PřF UK
1288. Ondřej Vinš student, akad. senátor / FF UK
1289. Johana Vinšová student / PřF
1290. Jan Vlček student / FF UK/PF UK
1291. Tereza Vobecká studentka / PřF
1292. Lukáš Voborský absolvent / bankéř / MFF UK
1293. Šimon Vobořil student / FF UK
1294. Lenka Vochocová akademická a vědecká pracovnice / FSV UK
1295. Simona Vochyánová student / PřF UK
1296. Zuzana Vojteková Absolvent / FHS UK
1297. Martina Vokáčová akademická pracovnice / FF UK
1298. Michal Vokurka doktorand / FF UK
1299. Luboš Voleman absolvent / Přírodovědecká
1300. Veronika Volná doktorandka / FF UK
1301. Katka Volná absolventka / FF UK/FSV UK
1302. Kristina Volná absolventka / FF UK
1303. Daniel Vondra absolvent / HTF UK
1304. Lucie Vondrysová studentka / FF UK
1305. Tomas Voracek absolvent / PF UK
1306. Helena Voráčová Fyzioterapeutka / 2. LF, FF
1307. Petr Voříšek ornitolog / Česká spol. ornitologická
1308. Filip Vostal Vědec a VŠ pedagog / FSV UK
1309. Jakub Vrba doktorand / FF UK
1310. Martin Vrba absolvent / FHS UK
1311. jarka Vrbová ext. lektor / FF UK, FHS UK
1312. Lukáš Vrňák Živnostník / ETF UK
1313. Jasna Vukić odborný asistent / PřF UK
1314. Kristina Vyletová studentka / FHS UK
1315. Lukáš M. Vytlačil hudebník, historik a muzikolog | AV ČR / FF UK
1316. Veronika Vytlačilová doktorandka / FF UK
1317. Elizabeth Wagebaertová studentka / FF UK
1318. Michal Wagner absolvent / PřF UK
1319. Václav Walach Politolog / Filozofická fakulta
1320. Julie Waldová absolvent / FSV UK
1321. Karolína Wallenfelsová Studentka / PřF
1322. Anna Herda Wallo student / FHS
1323. Damian Wałoszek student / MFF UK
1324. Martin Weiser odborný asistent - ekolog / PřF UK
1325. Barbora Wilke studentka / FF UK
1326. Dagmar Winklerova knihovnice / FF UK
1327. Jitka Wirthová doktorandka / FSV
1328. Julie Koblížková Wittlichová doktorandka / FF UK
1329. Vojtěch Witzany Astrofyzik na AsÚ AV ČR / MFF UK, absolvent
1330. Petr Wohlmuth vědecko-pedagogický pracovník / FHS UK
1331. Linda Wolfová Absolvent / FF UK
1332. Tomáš Zábrodský Bydnysmen / FSV
1333. Michal Zahálka překladatel, teatrolog, dramaturg / absolvent FF UK
1334. Jakub Záhora odborný asistent / FSV UK
1335. Justýna Zahradilová studentka / FHS UK
1336. František Zajíc Student / MFF UK
1337. Jan Zajíček absolvent / PF UK
1338. Kateřina Zajíčková studentka NMgr. / FF UK
1339. Juan Zamora absolvent, zaměstnanec / FF UK, 2. LF UK
1340. František Záruba historik umění, HIU AV / FF UK
1341. Mariana Zavadil studentka / FF UK
1342. Marek Zavřel Student / FSV UK
1343. Vít Zdrálek odborný asistent / FF UK
1344. Barbora Zelenková Student / 3.LF
1345. Vojtěch Zemánek absolvent / FHS UK
1346. Tereza Zemanová absolvent / FFUK
1347. Anna Zemanová absolventka / KTF
1348. Jiří-Jakub Zevl Student / PřF
1349. Františka Zezuláková doktorandka / FF UK
1350. Ladislav Zikmund-Lender historik umění, absolvent / KTF UK
1351. Martina Zikmundova právník / právnická
1352. Kateřina Zikmundová Studentka / FF UK
1353. Klára Zittová studentka / FF UK
1354. Adéla Zrnová Student / Přf UK
1355. Mikuláš Zvánovec Doktorand / FSV UK
1356. Vojtěch Žárský student / Přírodovědecká fakulta
1357. Jakub Žárský ekolog / Přírodovědecká fakulta
1358. Lara Žilinská / FHS UK
1359. Valentýna Žišková Student / Filozofická
1360. Lucka Žížalová Studentka / PřF UK
1361. Ondřej Žižka student / 2.LF UK
1362. Veronika Žižková Studentka / FHS UK
1363. Milan Žonca odborný asistent / FF UK
1364. Václav Žůrek absolvent, vědecký zaměstnanec / FF UK


Kontakt:
Michaela Vojtková Trtíková: michaela.trtikova@uketicka.cz +420 777 068 338
Michael Komm: michael.komm@uketicka.cz +420 777 553 579

O nás
Univerzita Karlova etická je neformální iniciativa studentů, absolventů a pedagogů UK vzniklá jako reakce na upadající etické poměry na Univerzitě Karlově


Související aktivity

- Putna ke smlouvě univerzity s Home Creditem: Rektor Zima není morální vzor, měl by odstoupit
- Usnesení Akademického senátu FF UK k partnerství mezi Univerzitou Karlovou a firmou Home Credit
- Usnesení Akademického senátu FSV UK
- Rektor Univerzity Karlovy pro Novinky.cz: rezignovat nehodlám
- Seznam: Poradce rektora Zimy se scházel s lidmi, které BIS označuje za rozvědku
- Reakce na text rektora Zimy, který reagoval na náš otevřený dopis
- Aktuálně: Konference, které pořádá rektor UK Zima, platila skrytě statisíci čínská ambasáda
- Reakce rektora Tomáše Zimy týkající se financování česko-čínského centra